Ομιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οι πρώτες διαπιστώσεις – επισημάνσεις του “Μ.μ”

Ο Μυτιληναίος παρά την μείωση του τζίρου του από το 1,40 δισ. ευρώ στο περυσινό 12μηνο στα 1,24 δισ. ευρώ εφέτος, αύξησε την κερδοφορία του στα 64,9 εκατ. ευρώ από 15,9 εκατ. ευρώ στο 2013.

Πέραν αυτού, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 171,06 εκατ. ευρώ (162,74 εκατ. στο 2013).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές τώρα (δηλαδή οι λειτουργικές των 171,06 εκατ. ευρώ μείον η αγορά ενσώματων και άυλων στοιχείων 40,56 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν περίπου σε 130,5 εκατ. ευρώ έναντι 155 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 660 εκατ. η απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών διαμορφώνεται στο 20% περίπου, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στο ΧΑ.

Επιπλέον με τιμή μετοχής στα 5,70 ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 667 εκατ. ευρώ το Ρ/BV διαμορφώνεται σε 0,73. (Καθαρή θέση μετόχων 31.12.2014: 909,5 εκατ.) Έχοντας ενσώματα πάγια 1,063 δισ. ευρώ, ο λόγος κεφαλαιοποίηση/ ενσώματα πάγια διαμορφώνεται στο 0,63.

Έχει ιδιαίτερη σημασία επίσης, να επισημανθεί ότι ο όμιλος Μυτιληναίου μείωσε τον καθαρό δανεισμό του στα 374 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. στο 2013. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ”κατέβηκε” ακόμα περισσότερο στο υγιέστατο 0,41.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, άλλωστε, η μετοχή του ομίλου προσελκύει μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια, πολύ περισσότερο όταν η διοίκησή του έχει αποδείξει ότι αντέχει στα δύσκολα.