Ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στο «Pearl Island Project»

Δείτε το Δελτίο Τύπου.

Ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στο «Pearl Island Project»