Ολα τα χαρατσώνουν, όλους τους μαχαιρώνουν…

Μπορεί να καταργήθηκε η υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες ώστε να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων, τώρα ωστόσο υποχρεώνονται να πληρώσουν ετήσιο τέλος προκειμένου να έχουν «μερίδα» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματά τους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Ημερησίας, το χαράτσι θα κυμαίνεται από 20 ευρώ – 320 ευρώ (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης) και θα καταβληθεί για πρώτη φορά από την 1η Μαρτίου και κάθε χρόνο από όσους  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο φόρος υπέρ τρίτων επιβάλλεται επιπλέον των άλλων επιβαρύνσεων (5-10 ευρώ για χορήγηση πιστοποιητικών, καταχωρίσεις κ.α.) και προβλέπεται για την τήρηση μερίδας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Με βάση κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γερ. Γιακουμάτου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι: Για τις Ανώνυμες Εταιρείες 320 ευρώ, για υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε., ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες 300 ευρώ, για ΕΠΕ και υποκαταστήματα αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150 ευρώ, για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες 100 ευρώ, για προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και υποκαταστήματα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών 80 ευρώ, για ατομικές επιχειρήσεις 30 ευρώ, για υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομική μορφή, για υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων και τους προαιρετικά εγγραφόμενους στο ΓΕΜΗ 20 ευρώ.

Για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ τα τέλη θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε χρόνου και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, ενώ όσα ποσά δεν πληρώνονται θα βεβαιώνονται ως οφειλές στις εφορίες.