Οι… χάρακες ό,τι και να γίνει, μέσα θα πέσουν…

Διαβάζουμε ”αποδώ κι αποκεί”, αλλά ”κι αποδώ μέσα”…

  • Εάν ο Γ.Δ. διασπάσει με αυξημένο τζίρο την ζώνη των Χ με Ψ μονάδων, τότε βάζει πλώρη για το επίπεδο των Α με Β μονάδων.
  • Στην αντίθετη περίπτωση ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να  διακρατήσει την περιοχή, που εκτείνεται μεταξύ των Γ με Δ μονάδων.
  • Ειδάλλως η επιβεβαιωμένη καθοδική τμήση των Γ μονάδων θα επαναφέρει το δείκτη σε καθοδική τροχιά ανοίγοντας για το ισχυρό επίπεδο στήριξης των Ε με Ζ μονάδων.

Χωρίς σχόλια, αφού οι χάρακες ό,τι και να γίνει μέσα θα πέσουν!!!

Χαμογελάστε, τουλάχιστον το χαμόγελο χαρίζει ζωή…