Οι τράπεζες και η… ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ… ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

12.09.2016 15:57

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – τίποτα δεν άλλαξε…

______________________________

H Καθαρή Θέση και οι…Τράπεζες
18.02.201613:25ΕΝ συντομία αναφέρουμε: (καθότι το θέμα είναι πολύπλευρο, με πολλές παραμέτρους, παρακλάδια κι όλα τα συναφή…)

Καθαρή Θέση είναι ένα τρόπος μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης και υπολογίζεται αφαιρώντας από το Ενεργητικό, τις Υποχρεώσεις της.

Δείχνει δηλαδή τη λογιστική αξία που θα προκύψει αν πουληθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

Παράδειγμα:
Μία εταιρεία με €60 εκατομμύρια Υποχρεώσεις και €100 Ενεργητικό, έχει Καθαρή Θέση αξίας €40 εκατομμυρίων.
Η Καθαρή Θέση στον Ισολογισμό μιας επιχείρησης αποτελείται από δύο μέρη:

Το σύνολο του κεφαλαίου που έχουν συνεισφέρει οι μέτοχοι σε αυτή, μέσω κοινών και προνομιούχων μετοχών.
Τα κέρδη που προέκυψαν κατά την παραγωγική διαδικασία κι αντί να δοθούν στους μετόχους ως μέρισμα, επανεπενδύθηκαν στην επιχείρηση (κεφαλαιοποίηση κερδών).
Συνήθως ο υπολογισμός της δεν είναι απλός γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως πχ των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρατούνται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους.

Η Καθαρή Θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να υπολογιστεί η πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα πριν από μια εξαγορά ή μια συγχώνευση, γιατί αποτυπώνει το επενδυτικό ιστορικό και την οικονομική ευρωστία της.

Παράδειγμα:
Μία εταιρεία όπου δεν μπορεί να καλύψει τις Υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας το Ενεργητικό της θα παρουσιάζει αρνητική Καθαρή Θέση, γεγονός που αν συνεχιστεί θα οδηγήσει σε πτώχευση και ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.
Η Καθαρή θέση ονομάζεται επίσης: ‘Ιδια Κεφάλαια, Αξία εκκαθάρισης, Καθαρό Ενεργητικό, Λογιστική αξία

ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ… Υπό τις παρούσες συνθήκες και βάσει με αυτά που όλοι μας λίγο ή πολύ γνωρίζουμε είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για… ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ των ΤΡΑΠΕΖΩΝ;

Και πόσο μάλλον “έγκυροι (sic) οίκοι” να εκδίδουν Συστάσεις αγοράς τραπεζικών αξιών στηριζόμενοι στη σχέση του Price/Book Value;;

ΟΤΑΝ οι τράπεζες έχουν κάνει χρήση ασύστολης μόχλευσης και μία μικρή,…μικρούλα μεταβολή στη σχέση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μπορεί να εξαλείψει όχι μόνον μία και δύο αλλά πολλές περισσότερες… ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ τους;;;

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014