Οι διοικήσεις. Η καθυστέρηση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού. Αλλαγή των ετήσιων στόχων μείωσης των ΝPLs. Το λογιστικό πρότυπο 9. Οι πλειστηριασμοί. Τεστ αντοχής…

………………….

  • Οι διοικήσεις. Η καθυστέρηση της αξιολόγησης.
  • Η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού.
  • Αλλαγή των ετήσιων στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
  • Το λογιστικό πρότυπο 9.
  • Οι πλειστηριασμοί.
  • Τεστ αντοχής…

Πίσω από αυτές τις επικεφαλίδες οι μήνες περνούν και οι τραπεζικές αποτιμήσεις διαλύονται. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών μοιάζουν με ανοχύρωτη πόλη:

Σε κάθε αρνητικό ενδεχόμενο γίνονται κουρελόχαρτα, σε κάθε θετική είδηση κοιτάζουν αμήχανα. Την τελευταία φορά ανακοινώθηκε ο χαμηλότερος ELA από τον Φεβρουάριο του 2015, η απόδοση ομόλογα έπεσαν κάτω από το 5% και η Eurobank ανακοίνωσε αποτελέσματα με οριακές μεν, βελτιώσεις δε.

Όμως, ουδείς θεσμικός φορέας ή εκπρόσωπος των τραπεζών είναι σε θέση να βγει και κατηγορηματικά να υποστηρίξει ότι «παρά τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις του κλάδου, οι ελληνικές τράπεζες θα τα καταφέρουν».

Οι μελέτες που κυκλοφορούν αναφορικά με τα τεστ αντοχής και το IFRS9 έχουν σενάρια. Τα σενάρια δείχνουν ότι ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι όροι διεξαγωγής του τεστ. Είναι προσεγγίσεις που μέχρι στιγμής όλες καταλήγουν στο «τα κεφάλαια θεωρούνται επαρκή, αλλά…» αφήνοντας ανοικτό ένα παράθυρο αμφιβολίας ως προς την μεθοδολογία ή τις υποθέσεις που έχουν ακολουθήσει.

Η στήλη αντιλαμβάνεται διαφορετικά το εύρος αυτών των εκτιμήσεων. Οι όροι του τεστ αντοχής θα προσδιοριστούν σε συνδυασμό με δράσεις που είναι αυτή την στιγμή σε αναμονή και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των διοικήσεων.

Οι πλειστηριασμοί για παράδειγμα είναι τώρα στο προσκήνιο. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο.

Μέχρι να κλείσει ο κύκλος των ανοικτών θεμάτων οι αποτιμήσεις των τραπεζών κινδυνεύουν περισσότερο από την «αυτοεκπληρούμενη» προφητεία του «πουλήστε γιατί θα πέσουν», παρά από τις επιπτώσεις που θα έχουν τυχόν αστοχίες στα εποπτικά τους κεφάλαια.

Μ.ΧΑΤΖ.