Οι βασικές αρχές της Κυματικής Θεωρίας του Έλιοτ – Τι είναι οι αριθμοί Fibonacci;

H Κυματική Θεωρία του Έλιοτ (Elliott Wave Theory), αν και έχει διατυπωθεί εδώ και 70 χρόνια, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως από τους traders για τις συναλλαγές τους στις αγορές. Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών της θεωρίας θεωρείται από πολλούς πως μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα. Το βασικό της πρόβλημα στην εφαρμογή της θεωρίας έγκειται στον εντοπισμό της σωστής μέτρησης των κυμάτων και στην απεικόνιση τους σε ένα διάγραμμα τιμών.

Η Κυματική Θεωρία του Έλιοτ βασίζεται στη συλλογική ψυχολογία των συμμετεχόντων σε μια αγορά, η οποία μεταβάλλεται διαρκώς ανάμεσα στην υπερβάλλουσα απαισιοδοξία και την αλόγιστη αισιοδοξία. Τέτοιες συναισθηματικές συμπεριφορές έχουν ως αποτέλεσμα συγκεκριμένους σχηματισμούς τους οποίους ακολουθούν οι τιμές. Οι σχηματισμού αυτοί περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Ralph Nelson Elliott το 1938.

Οι δύο κύριες αρχές της Κυματικής Θεωρίας είναι η κυρίαρχη τάση και η διορθωτική τάση. Προφανώς, η κυρίαρχη τάση είναι ανοδική σε μια ανοδική αγορά και καθοδική σε μια καθοδική. Τα αντίστροφα ισχύουν για τη διορθωτική τάση. Η κυρίαρχη τάση σχηματίζεται από πέντε (5) κύματα, ενώ η διορθωτική τάση από τρία (3) κύματα.

Κυρίαρχη τάση

τα πέντε (1-5) κύματα της ανοδικής τάσης της Κυματικής Θεωρίας

Τα κύματα της κυρίαρχης τάσης χαρακτηρίζονται συνήθως από έναν αριθμό από το 1 ως το 5. Το πρώτο κύμα (1) θα πρέπει να ακολουθεί μια σχετικά ισχυρή καθοδική τάση. Ο όγκος συναλλαγών μπορεί να αυξηθεί στο κύμα αυτό, ωστόσο δεν πρέπει να διαφέρει πολύ από το μέσο όρο. Τα θεμελιώδη στοιχεία θα πρέπει ακόμη να συνηγορούν στη συνέχιση της καθοδική τάσης. Το δεύτερο κύμα (2) είναι μια διόρθωση του κύματος 1, δεν πρέπει όμως να υποχωρήσει κάτω από το σημείο εκκίνησης του. Συνήθως σταματά κοντά στο επίπεδο Fibonacci 0,618 του κύματος 1. Ο όγκος συναλλαγών θα πρέπει να είναι χαμηλότερος από ότι στο κύμα 1. Τα θεμελιώδη στοιχεία εξακολουθούν να μην είναι ισχυρά. Το τρίτο κύμα (3) είναι η συνέχιση της κύριας ανοδικής τάσης του σχηματισμού. Μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο Fibonacci 1,618 από το τέλος του κύματος 1 και γενικά είναι το μακρύτερο κύμα όλου του σχηματισμού. Ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος. Τα θεμελιώδη στοιχεία συνήθως είναι αδύναμα στην αρχή του κύματος και βελτιώνονται καθώς το κύμα εξελίσσεται. Το τέταρτο κύμα (4) είναι μια δεύτερη διόρθωση. Δεν υποχωρεί πέρα από το επίπεδο Fibonacci 0,382 του κύματος 3. Το πέμπτο κύμα (5) είναι το τελευταίο κύμα της κυρίαρχης τάσης. Ο όγκος συναλλαγών είναι χαμηλότερος από εκείνον του κύματος 3. Τα θεμελιώδη στοιχεία είναι πολύ καλά κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος. Σπάνια ξεπερνά το μέγεθος του κύματος 3.

τι είναι οι αριθμοί Fibonacci;  Ο διάσημος μαθηματικός Leonardo Fibonacci ανακάλυψε μια σχέση μεταξύ ορισμένων αριθμών, οι οποίοι έγιναν γνωστοί ως αριθμοί Φιμπονάτσι. Πρόκειται για μια ακολουθία αριθμών στην οποία κάθε διαδοχικός αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… κτλ.

Τι σημασία έχει αυτό; Οι αριθμοί αυτοί έχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες σχέσεις μεταξύ τους, όπως το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς είναι περίπου 1,618 φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο του στην ακολουθία.

Χωρίς να γίνουμε περισσότερο λεπτομερείς από όσο είναι απαραίτητο, πολλοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το εργαλείο «διόρθωσης Fibonacci» που προσφέρουν τα περισσότερα λογισμικά διαγραμματικής ανάλυσης ώστε να απεικονίσουν τα διάφορα επίπεδα Fibonacci. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι τιμές των αξιών (μετοχές, δείκτες, ισοτιμίες και εμπορεύματα) συχνά αλλάζουν τάση σε αυτά ή κοντά σε αυτά τα επίπεδα (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%).

διορθωτική τάση

ο πλήρης σχηματισμός της Κυματικής Θεωρίας σε μια ανοδική αγορά

Τα κύματα της διορθωτικής τάσης συνήθως σημειώνονται με γράμματα από το Α έως το C. Το κύμα Α μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Συχνά ξεκινά με έναν αυξανόμενο όγκο συναλλαγών μετά το μειούμενο όγκο συναλλαγών του κύματος 5. Τα θεμελιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι θετικά. Το κύμα Β σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές, δίνοντας πλαστές ελπίδες πως η κυρίαρχη τάση είναι ακόμη ζωντανή. Ο όγκος συναλλαγών υποχωρεί σε σχέση με το κύμα Α. Το κύμα Β στοχεύει προς ένα επίπεδο τιμών κοντά στο τέλος του κύματος 3 της κυρίαρχης τάσης. Τα θεμελιώδη στοιχεία είναι πλέον ουδέτερα. Το κύμα C είναι το κύριο τμήμα της διορθωτικής τάσης. Το μήκος του είναι συνήθως μεταξύ 1 και 1,618 του κύματος Α και ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται. Τα θεμελιώδη στοιχεία δίνουν πια άσχημα σήματα.

Σύμφωνα με τους θιασώτες της Κυματικής Θεωρίας του Έλιοτ, αν ένας trader γνωρίζει σε ποιο κύμα βρίσκεται η αγορά στην οποία συναλλάσσεται, μπορεί να προβλέψει σωστά τη κατεύθυνση του επόμενου κύματος και να επιτύχει τη καταγραφή κερδών.