Οι ΑΠΕ καταργούν το λιγνίτη, όμως ακριβαίνουν το ρεύμα;

Ένα δισεπίλυτο γρίφο έχουν να λύσουν ο υπουργός Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο επικεφαλής της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης: από τη μια πλευρά πρέπει να εκπληρωθούν οι εξαγγελίες περί μείωσης του ενεργειακού κόστους την ώρα που η συμμετοχή του φθηνού λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή υποχωρεί προς όφελος των “καθαρών”, αλλά αρκετά ακριβότερωνΑΠΕ.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

—Φθίνει ο λιγνίτης

Η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Απρίλιο έφτασε στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 30%. Αντίστοιχα, η  λιγνιτική παραγωγή κατά το ίδιο διάστημα μειώθηκε σε ποσοστό 21,6%, περιορίζοντας τη συνολική συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή στο 34% έναντι 45% τα προηγούμενα χρόνια.

Το Μάιο οι λιγνιτικές μονάδες κάλυψαν το 37% της ζήτησης, ενώ καταγράφεται μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές ενέργειας, που πλέον καλύπτουν το 25% της συνολικής ζήτησης αυξημένες κατά 57% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Κατά την ίδια περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε ποσοστό 8,4%, κυρίως λόγω της υποκατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης από ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης.

Σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος-Μάιος) η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 21.331 Γιγαβατώρες. Ποσοστό 34% καλύφθηκε από τα εργοστάσια λιγνίτη της, σε ποσοστό 24% από εισαγωγές από γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Ιταλία),  14% από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, 19% από ΑΠΕ και 9% από μονάδες φυσικού αερίου.

Η παραγωγή από ΑΠΕ είναι αυξημένη κατά 9% και ειδικά των υδροηλεκτρικών κατά 112%, λόγω της μεγάλης υδραυλικότητας του προηγούμενου οκτάμηνου, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου μειωμένη κατά 28% λόγω της αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των μονάδων αυτών.

Οι ΑΠΕ και ειδικά τα φωτοβολταϊκά έχουν εξαφανίσει την αιχμή του μεσημεριού εκτοπίζοντας τον λιγνίτη.

—Χαμηλός συντελεστής εκμετάλλευσης των λιγνιτικών μονάδων

Ο συντελεστής χρησιμοποίησης των λιγνιτικών μονάδων κυμαίνεται από μόλις 13% για τον ΑΗΣ Μελίτης έως και 82% για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 4 που είναι και το υψηλότερο ποσοστό.

Οι περισσότερες από τις 14 ενεργές λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν συντελεστή χρησιμοποίησης κάτω από 60%, πράγμα που σημαίνει ότι το 40% του επενδυμένου κεφαλαίου στις μονάδες (όπως και στα ορυχεία που τις τροφοδοτούν) παραμένει ανεκμετάλλευτο επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής.

Ο ΑΔΜΗΕ τοποθετεί ακόμα χαμηλότερα τον συντελεστή χρησιμοποίησης των λιγνιτικών μονάδων, στο 44%, διότι περιλαμβάνει το σύνολο των ενταγμένων στο σύστημα μονάδων στους υπολογισμούς του, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν ή όχι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες όπως η Μελίτη στη Φλώρινα, παρουσιάζουν συντελεστή απόδοσης μόλις 19%, καθώς ο σχεδιασμός της λειτουργία της προέβλεπε τροφοδοσία από το ορυχείο Κλειδί, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

—Αποσύρσεις

Από το 2016 και σταδιακά μέχρι το 2020 η ΔΕΗ θα πρέπει να αποσύρει ή να θέσει σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών έντεκα μονάδες συνολικής ισχύος 1.755 MW εκ των οποίων τα 507 MW είναι λιγνιτικά και είναι εγκατεστημένα στις μονάδες Πτολεμαΐδα 2,3, και 4 και τη μονάδα Λίπτολ.

Ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ως πολύ πιθανή την απόσυρση το 2020 και των μονάδων Αμύνταιο 1 και 2 (273 MW εκάστη), καθώς και όλες τις μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς (σύνολο 1.110 MW).

Αυτό σημαίνει ότι το 2020 η εγκατεστημένη λιγνιτική ισχύς της ΔΕΗ από τα 4.930 MW σήμερα θα περιοριστεί έως και στα 2.767 MW. Στην περίπτωση που προχωρήσει η υλοποίηση της νέας λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας ισχύος 600 MW, η λιγνιτική παραγωγή θα ανέλθει στα 3.367 MW.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τη μελέτη επάρκειας ισχύος του συστήματος για την περίοδο 2013-2020 του ΑΔΜΗΕ η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ θα φτάσει από τα 4.687 MW σήμερα στα 7.369 MW.

—Φθηνότερος ο λιγνίτης;

Σύμφωνα με τα κοστολογικά στοιχεία της ΔΕΗ, ο λιγνίτης κοστίζει 59 Ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ η αγορά εκτιμά ότι το κόστος είναι ακόμα χαμηλότερο. Από την άλλη πλευρά το μέσο κόστος παραγωγής της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ υπολογίζεται στα 149,40 Ευρώ.

Οι προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστή του Συστήματος) για αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ μέχρι το 2020, σε συνδυασμό με την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,επίσης μέχρι το 2020, αλλά και τη χαμηλή απόδοση συνολικά του λιγνιτικού δυναμικού της επιχείρησης, και λογικά οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Χωρίς να αναφερθούμε στο τεράστιο θέμα των στρεβλώσεων της αγοράς που αυξάνουν κατακόρυφα το ονομαστικό κόστος των ΑΠΕ, οι παραπάνω υπολογισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη το τεράστιο κρυφό κόστος της καύσης άνθρακα.

Αποκαλυπτική είναι μια έρευνα του υγειονομικού και κοινωνικού κόστος της καύσης λιγνίτη στη δυτική Μακεδονία που διενεργήθηκε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας σε δείγμα 3.559 παιδιών ηλικίας 9-12 ετών.

Στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη τα ποσοστά της ρινίτιδας κυμαίνονταν σε 40,3% και 35,2% αντιστοίχως, τα ποσοστά λοιμώδους βρογχίτιδας ανέρχονταν σε 12,1% για την Πτολεμαΐδα και 8,1% για την Κοζάνη.

Αντιθέτως, στα Γρεβενά που είναι απομακρυσμένα από το ενεργειακό κέντρο και δεν επηρεάζονται από τη βιομηχανική ρύπανση, τα ποσοστά για ρινίτιδα και λοιμώδη βρογχίτιδα ήταν 21,2% και 6,7%.

Στα ρημαγμένα (και σε πολλές περιπτώσεις εγκαταλελειμμένα) λιγνιτοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, οι υπερβάσεις των ορίων διοξειδίου του άνθρακα ξεπερνούν τις 120 κάθε χρόνο, ενώ το νερό είναι μολυσμένο με χρώμιο.

econews