ΟΠΑΠ: “‘Eσπασε τα κοντέρ” διανέμοντας σε 12 μήνες μερίσματα 0,92 ευρώ

ΟΠΑΠ: Φέτος έχει σπάσει τα κοντέρ διανέμοντας σε δώδεκα μήνες μερίσματα 0,92 ευρώ ανά μετοχή.

Αφενός η επιτάχυνση των μερισματικών ροών έγινε λόγω του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή που έχουν τα διανεμόμενα κέρδη του 2015 (10%) έναντι του 2016 (15%), αφετέρου διότι από τα μερίσματα του ΟΠΑΠ πληρώνονται οι τόκοι των κουπονιών των ομολόγων της EMMA DELTA που χρηματοδότησε την εξαγορά του 33% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι δύο σειρές των  ομολόγων της EMMA (400 εκατ. ευρώ) λήγουν τον Οκτώβριο του 2017 και έχουν ετήσια κουπόνια 8,5% (250 εκατ. ευρώ) και 12% (150 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.

Οι αγοραστές είχαν πληρώσει 6,2000 ευρώ ανά μετοχή. ‘Oμως, έχουν ωστόσο να πληρώσουν και τους τόκους που γενούν τα δύο ομόλογα τα οποία υπολογίζονται σε 39,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Βέβαια ένα σημαντικό τμήμα της πρώτης έκδοσης έχει εξαγοραστεί χαμηλώνοντας τις απαιτήσεις των τόκων.

Συνολικά από την αλλαγή του management έχουν μοιρασθεί 2,07 ευρώ ανά μετοχή ενώ η EMMA έχει δαπανήσει περί το 1,1 ευρώ σε πληρωμές τόκων. Το γεγονός ότι τα ομόλογα λήγουν σε ένα χρόνο ενδεχομένως να αποτελεί μια καλή δικαιολογία για να διατηρηθούν υψηλά για τουλάχιστον ένα χρόνο οι μερισματικές εισροές.

Στο εξάμηνο ο ΟΠΑΠ έχει καθαρό δανεισμό 55 εκατ. ευρώ και ταμειακή θέση 290 εκατ. ευρώ. που του δίνει την σχετική άνεση να διατηρήσει την γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.

Τα μερίσματα που έχει μοιράσει ο ΟΠΑΠ από το 2014 και μετά

Μέρισμα Ημερομηνία κοπής
0,25 27/05/2014
0,23 12/01/2015
0,50 22/04/2015
0,17 11/09/2015
0,23 04/05/2016
0,57 23/06/2016
0,12 13/10/2016

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ