ΟΠΑΠ: Απορρίφθηκε η προσφυγή των πρακτόρων για VLTs

Απερρίφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση που είχε καταθέσει η ομοσπονδία των πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής ώστε να ακυρωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει ο Οργανισμός στις 27 Νοεμβρίου για την ανάπτυξη του δικτύου Gaming Halls στα οποία θα εγκατασταθούν οι παιχνιδομηχανές (VLTs).

 

Σημειώνεται πως η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους πράκτορες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη λειτουργία Gaming Hall λήγει αύριο Πέμπτη.

 

Στη σχετική επιστολή του OΠΑΠ αναφέρεται πως, για πρακτικούς λόγους, έχει διαχωρίσει τη διαδικασία σε 125 γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα και εκδίδει αντίστοιχες προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς όλους τους πράκτορές του οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Η πρόσκληση αφορά τα 16.500 VLTs που βρίσκονται υπό την άμεση διαχείριση του οργανισμού.

 

Μάλιστα, καλύπτεται και ένα από τα αιτήματα των πρακτόρων και «σε ειδικές, επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις» ο ΟΠΑΠ θα μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ενός Gaming Hall από τοπική ένωση μέχρι 10 πρακτόρων. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ισχύει ο γενικός όρος σύμφωνα με τον οποίο, ο OΠΑΠ «δίνει την προτεραιότητα να συμμετάσχετε είτε ατομικά είτε ως τοπική ένωση μέχρι επτά πρακτόρων για την απόκτηση ενός Gaming Hall, με προμήθεια που θα ανέρχεται στο 25% επί των μεικτών εσόδων κάθε VLT».

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τις τρεις εναλλακτικές προτάσεις που είναι ήδη γνωστές και έχουν αποσταλεί στους πράκτορες και τα συνδικαλιστικά τους όργανα εδώ και ένα μήνα.

 

Οι τρεις προτάσεις του OΠΑΠ είναι:

 

  • Οι πράκτορες μπορούν να συμμετάσχουν αυτόνομα και να αποκτήσουν το δικό τους κατάστημα (Gaming Hall).

 

  • Προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πρακτόρων στο εγχείρημα αυτό, ο OΠΑΠ τους δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ενός Gaming Hall ακόμα και σε ενώσεις (ομάδες) πρακτόρων που θα αποτελούνται το πολύ από επτά άτομα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πολύ από δέκα.

 

  • Ο ΟΠΑΠ μέσω ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, ιδιαίτερα ελκυστικού και επωφελούς δίνει τη δυνατότητα στους πράκτορες που δεν μπορούν, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να συμμετάσχουν άμεσα σε Gaming Hall να συμμετέχουν στην κερδοφορία του συνόλου των 16.500 VLTs με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και χωρίς να πάρουν κανένα επιχειρησιακό ή οποιοδήποτε άλλο ρίσκο.

 

Οι δύο πρώτες προτάσεις έχουν τις εξής διευκολύνσεις:

 

Ι. Ο OΠΑΠ προτίθεται να διευκολύνει τους πράκτορες στη συστηματική εύρεση χρηματοδότησης, μέσω της υποστήριξής τους ως προς την τεκμηρίωση των οικονομικών προβλέψεων του εγχειρήματος και την παροχή κάθε αναγκαίας οικονομικής πληροφορίας για την επένδυση στα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

 

ΙΙ. Επιπλέον ο OΠΑΠ προτίθεται να επιτρέψει την εκχώρηση του μέρους εκείνου της προμήθειας των πρακτόρων από την εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων που υπερβαίνει την κάλυψη του μηνιαίου λειτουργικού κόστους του Gaming Hall για την εξασφάλιση τυχόν δανείων που θα λάβουν οι πράκτορες.

 

ΙΙΙ. Η καταβολή του κόστους κατασκευής του Gaming Hall από τον πράκτορα ή την ένωση πρακτόρων θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη (50%) θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης VLTs, ενώ το υπόλοιπο με την τελική παράδοση του καταστήματος στον πράκτορα- ένωση πρακτόρων.

 

Επισημαίνεται ότι “η συστηματική κατασκευή των Gaming Ηall από την OΠΑΠ μέσω εγκεκριμένων κατασκευαστικών εταιριών, επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα κατασκευής, σημαντικές οικονομίες κλίμακος, και ταχύτητα υλοποίησης, καθώς ο χρόνος είναι απολύτως σημαντικός για την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων. Με τον τρόπο αυτό ο πράκτορας ή η ένωση πρακτόρων κατά περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της κατασκευής και καταβάλλει το υπόλοιπο 50% της κατασκευής μόνο κατά το στάδιο της παράδοσης του καταστήματος και ολοκλήρωσης της κατασκευής”.

 

ΙV. Ο OΠΑΠ προτίθεται να προσφέρει επιπλέον διευκόλυνση στους πράκτορες ή στις ενώσεις πρακτόρων που θα επενδύσουν σε Gaming Ηalls, χορηγώντας περίοδο χάριτος 3 μηνών για την καταβολή των ενοικίων των πρώτων τριών μηνών για κάθε Gaming Hall. Τα ως άνω ενοίκια θα πληρωθούν από τον πράκτορα στον ΟΠΑΠ μαζί με τα ενοίκια των επόμενων εννέα μηνών ισόποσα.

 

Για την τρίτη πρόταση τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος, κατά τη διοίκηση του OΠΑΠ, συνοψίζονται στα εξής: στο χαμηλό ελάχιστο ποσό εισόδου στην επένδυση (ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 1.000 ευρώ) με δυνατότητα μεγαλύτερου ποσού συμμετοχής έως τις 10.000 ευρώ με σκοπό τη μεγαλύτερη απόδοση. Στον ξεκάθαρο και διαφανή υπολογισμό της απόδοσης που είναι συνδεδεμένος με το GGR των παιγνιομηχανημάτων, ενώ το αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής είναι εγγυημένο από τον ΟΠΑΠ”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email