ΟΜΙΛΟΣ Viohalco: Πολλά, μικρά και ενδιαφέροντα…

Viohalco(Ι): Ο όμιλος αποτιμάται σε 0,46 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 0,48 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 1,40 λόγω κυρίως της Χαλκόρ. Χωρίς αυτή θα έπεφτε στο 0,80.

Η μετοχή του στα 2,1100 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 2,1000 και 5,1900 ευρώ, ενώ στη 2ετία εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης ξανά μεταξύ των 2,1000 (μάλιστα τώρα…) και των 5,1900 ευρώ. Στο -50,68% από την προ 2ετίας τιμή του στα 4,40 ευρώ (17.11.2012). Στο +11,2% ο γ.δ.

Ο μέσος όρος της από την προ 12μήνου επάνοδό του στο ΧΑ βρίσκεται στα 4,02 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 22 εκατ. τεμάχια ήτοι το 11% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 4,3700 ευρώ η λογιστική αξία του τίτλου του..

VIOHALCO(ΙΙ): Τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση στις 30.6.2014 ανέρχονταν σε 960,35 εκατ. ευρώ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 1.455 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% σε σύγκριση με 1.510 εκ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2013. Η κάμψη του κύκλου εργασιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες τιμές μετάλλων.

Συγκεκριμένα, οι τιμές μετάλλων συνέχισαν να καταγράφουν πτώση το 2014, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η μέση τιμή του χαλκού μειώθηκε κατά 12% στα 5.047 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 5.738 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

VIOHALCO(ΙΙΙ): Επιπλέον, η μέση τιμή του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου μειώθηκε στα 1.279 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 έναντι 1.460 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 16,3% από 85 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, λόγω μείωσης του κόστους πωληθέντων.

Οι ζημίες εκμετάλλευσης μειώθηκαν από 17 εκ. ευρώ σε 6 εκ. ευρώ, ως επακόλουθο της μείωσης των τιμών ενέργειας και της βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών.

VIOHALCO(ΙV): Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 6,5% σε 49 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 από 46 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού, παράλληλα με την αύξηση του κόστους αναχρηματοδότησης.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 33 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 69 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2013 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 36,6 εκ. ευρώ λόγω του επανυπολογισμού των υπολοίπων του αναβαλλόμενου φόρου εξαιτίας της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών, το 2013, στην Ελλάδα από 20% σε 26%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ο όμιλος Viohalco ανακοίνωσε τη δημιουργία εμπορικού πάρκου, έκτασης 15.000 τ.μ. στην περιοχή της Κορίνθου, που αναμένεται να λειτουργήσει την άνοιξη του 2015 με την επωνυμία Mare West.Αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει στον τομέα της ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Noval, ιδιόκτητη έκταση συνολικού εμβαδού 72.000 τ.μ., επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Κορίνθου, θα στεγάσει ένα καινοτόμο εμπορικό πάρκο, που θα εξυπηρετεί την αγορά της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου.

Όπως αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση της 3ης Νοεμβρίου, μετά την επιτυχία του εμπορικού κέντρου River West στα Δυτικά προάστια της Αθήνας, η Viohalco αναγνώρισε την ανάγκη για ένα χώρο αγορών και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών..

ΚΑΙ επένδυσε σε μια περιοχή με εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης, ενδιαφέροντα δημογραφικά χαρακτηριστικά και υψηλό διαθέσιμο εισόδημα, σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Με την εύκολη πρόσβαση που προσφέρει σε ευρύ καταναλωτικό κοινό από την Κόρινθο, το Κιάτο, το Λουτράκι και το Άργος, καθώς και την ιδανική του προβολή στη θάλασσα και σε κεντρικό οδικό άξονα, το εμπορικό πάρκο Mare West απευθύνεται σε μια υπερ-τοπική αγορά

Και αναμένεται να φιλοξενήσει τις καλύτερες στο είδος τους αλυσίδες λιανικής, σε συνδυασμό με αναβαθμισμένους χώρους εστίασης και αναψυχής.

Η ανάπτυξη του εμπορικού πάρκου γίνεται με σύγχρονες προδιαγραφές, σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ στόχος είναι η προσέλκυση των κορυφαίων μισθωτών της αγοράς.

Ήδη βαίνουν προς ολοκλήρωση οι συμφωνίες μισθώσεων για το 75% του Mare West, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, κάνει το πρώτο της βήμα εκτός Αττικής μισθώνοντας κατάστημα 5.000 τ.μ