ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία

Εκλέχθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία οι κ.κ. Λουκάς Κόμης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Γεώργιος Διάκαρης, Διονύσιος Αλυσανδράτος και Ανδρέας Θεοδώρου. Εκ των ως άνω μελών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κκ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Διονύσιος Αλυσανδράτος και Ανδρέας Θεοδώρου.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,27% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.058.036. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.058.036. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.058.036 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

* ,