ΟΑΕΔ: Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι ενστάσεις για κοινωφελής εργασία

Αναρτήθηκαν χθες, με σημαντική καθυστέρηση, από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης με τους 32.433 ωφελουμένους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο πίνακας με αυτούς που αποκλείστηκαν από το ίδιο πρόγραμμα.

Τα ονόματα έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τους περίπου 200.000 συμμετέχοντες στη διαδικασία να μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης).

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 08.00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.

Ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και ο αντίστοιχος Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν. Να σημειωθεί πως η κατάρτιση των πινάκων έγινε για πρώτη φορά με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ δημόσιας πρόσκλησης, δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ειδικότερα, έγινε για πρώτη φορά τόσο η συλλογή στοιχείων των αιτούντων όσο και η ηλεκτρονική διασταύρωσή τους, με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., από την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την διοικητή του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν πάγια επιδίωξη της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ.