«Ξεφόρτωμα» θυγατρικών για την ΕΤΕ – Λεωνίδας Φραγκιαδάκης: Mε συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύμβαση με την OTP Bank Romania για την πώληση του 99,28% της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουμανία, Banca Romaneasca και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Από τη συμφωνία πώλησης της Banca Romaneasca η Εθνική αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εγγράψει κεφαλαιακή ζημία, η οποία, όμως, θα υπερκαλυφθεί από το κεφαλαιακό κέρδος μεταβίβασης της βουλγαρικής UBB, συναλλαγή που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Ρουμανίας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.

Με την πώληση της Romaneasca ολοκληρώνεται ο κύκλος των προς πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό από την Εθνική, μετά την πώληση της Finansbank στην Τουρκία και της UBB στην Βουλγαρία

Το τίμημα για την πώληση της Banca Romaneasca αναμένεται να κινηθεί στα 100 εκατ το μέγιστο όσο είναι περίπου τα ίδια κεφάλαια.

Η Banca Romaneasca έχει περίπου 1,4 δισεκ. ενεργητικό ή 6,44 δισεκ. Leu.

Τα δάνεια με όρους ευρώ ανέρχονται σε 919 εκατ ευρώ και οι καταθέσεις σε 727 εκατ ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 108 εκατ ευρώ ή 497 εκατ Leu.

Με την πώληση της Romaneasca ολοκληρώνεται ο κύκλος των προς πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και η Εθνική τράπεζα από την μια πλευρά θα έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς το πλάνο αναδιάρθρωσης της με βάση την DGCom και τον SSM αλλά από την άλλη δεν θα έχει ουσιαστικά διεθνή δραστηριότητ