Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.: Επαναλειτουργία παραγωγής στο εργοστάσιο της στην Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με τη  υπ΄αριθμ. 583/6.12.2017 πράξη του αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία του τμήματος παραγωγής συρματοσχοίνων στο εργοστάσιο της στην Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ και σε επικουρική βάση προς την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο