Νέες στάσεις εργασίας σε Μετρό, ηλεκτρικό και τραμ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες των Σωματείων των εργαζομένων σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, έχουν ως εξής:

Δευτέρα: Στάση εργασίας από την έναρξη έως τις 10:00 σε ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

Τρίτη: Στάση εργασίας από τις 12:00 έως 16:00 σε μετρό και τραμ.

Πέμπτη: Στάση εργασίας από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

Σάββατο: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10:00.

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 12:00 έως τις 16:00.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.