Νέες αντικειμενικές τιμές – Μικρές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων παραμένει σίγουρα και το 2015. Ωστόσο, ενδεχομένως να είναι μειωμένος μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Από την Καραγεώργη Σερβίας εκτιμούν ότι ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 30% περίπου με τις νέες αντικειμενικές αξίες, αλλά οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της κτηματαγοράς σημειώνουν ότι αυτό θα συμβεί για ελάχιστους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και αυτό διότι ακόμα κι αν μειωθεί η τιμή ζώνης σε μία περιοχή, δεν μεταβάλλεται απαραίτητα ο συντελεστής υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Για παράδειγμα, διαμέρισμα 100 τ.μ. στην Αργυρούπουλη, 2ου ορόφου, γωνιακό και 10ετίας. Σήμερα η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.950 ευρώ το τ.μ. Ο συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου είναι 4,5 και ο φόρος το 2014 ανήλθε στα 533 ευρώ. Εφόσον η τιμή ζώνης του ανωτέρω ακινήτου μειωθεί κατά 20%, αυτή θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1.560 ευρώ, με τον συντελεστή να παραμένει αμετάβλητος. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος θα διατηρηθεί στα 533 ευρώ και για το 2015. Σημειώνεται ότι για τιμές ζώνης από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ ανά τ.μ. εφαρμόζεται συντελεστής 4,5.

Αντίθετα, κάποιος που διατηρεί ακίνητο για παράδειγμα στην περιοχή της Σαρωνίδας, με τιμή ζώνης 2.850 ευρώ (μονοκατοικία 25 ετών, 60 τ.μ.) ο συντελεστής για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο 7,60, με αποτέλεσμα ο φόρος του 2014 να ανέλθει στα 488 ευρώ. Εφόσον η τιμή ζώνης μειωθεί κατά 20%, αυτή θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 2.280 ευρώ ανά τ.μ. και ο συντελεστής θα μειωθεί στο 6. Ο φόρος επίσης θα είναι μικρότερος και θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 386 ευρώ, δηλαδή θα είναι μειωμένος κατά 20,9%.

Οπως γίνεται αντιληπτό στις περιπτώσεις που μεταβάλλεται ο συντελεστής (βλ. πίνακα) θα μειώνεται και ο ΕΝΦΙΑ, καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος. Εφόσον ο συντελεστής παραμένει στα ίδια επίπεδα, ο ενιαίος φόρος ακινήτων δεν θα μεταβληθεί το 2015.

Πάντως, για να υπολογισθεί ο ΕΝΦΙΑ με τις νέες αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να κατατεθεί νομοθετική διάταξη στη Βουλή. Και αυτό διότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο για τις αντικειμενικές αξίες προβλέπει:

• Τη μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 20%. Στις ακριβές περιοχές όπου οι τιμές ζώνης είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εμπορικές αξίες, η μείωση θα ξεπερνάει το 30%, ενώ, αντίθετα, το ποσοστό της μείωσης των τιμών θα είναι μικρότερο (κάτω από 20%) στις περιοχές όπου η διαφορά μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών είναι σχετικά μικρή.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες διορθώσεις θα γίνουν στις «ακριβές» περιοχές που οι αξίες των τιμών έχουν μειωθεί σημαντικά (Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ψυχικό, Φιλοθέη, Μαρούσι, Γλυφάδα).

• Σε περιοχές με τιμές ζώνης που δεν υπερβαίνουν τα 600-700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δεν θα υπάρξουν μεταβολές ή αυτές θα είναι οριακές. Αν και σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως της επαρχίας αλλά και του Λεκανοπεδίου (Ιλιον, Κερατσίνι, Νίκαια) οι αντικειμενικές αξίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και υπολείπονται σημαντικά των εμπορικών τιμών (ακόμα και κατά 50%) προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα αναμένεται να οδηγήσει και στη μείωση σειράς φόρων και κατ’ επέκταση των εσόδων του προϋπολογισμού. Ειδικότερα:
1. Θα μειωθούν οι φόροι μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές).

2. Θα έχουμε μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και μείωση των τεκμαρτών εισοδημάτων που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση και την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων τα οποία υπολογίζονται στο 3% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

3. Θα μειωθεί το τέλος που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και εισπράττουν οι δήμοι, δεδομένου ότι υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία και την έκταση του ακινήτου.

4. Θα μεταβληθούν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Σήμερα η αγορά νεόδμητων ακινήτων –πλην της πρώτης κατοικίας– με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επίσης με ΦΠΑ 23% επιβαρύνεται ο οικοπεδούχος στην περίπτωση της αντιπαροχής.