Μ. Σάλλας: Συμψηφισμός ΕΝΦΙΑ με φόρο μεταβίβασης ακινήτων

Μια σημαντική πρόταση για την αγορά ακινήτων κατέθεσε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα  «Real News» ο Μιχάλης Σάλλας. Πιο συγκεκριμένα, ο  πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς πρότεινε να
παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους ακινήτων να συμψηφίζουν στο μέλλον, όλον ή μέρος του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο μεταβίβασης των ακινήτων τους,

«Με τον τρόπο αυτόν δεν θίγονται τα σημερινά έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ και υπάρχει η δυνατότητα ετεροχρονισμένης αποκατάστασης μέρους της επιβάρυνσης των ιδιοκτητών κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων. Θα μπορούσε αυτό το δικαίωμα να είναι μεταβιβάσιμο για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Έτσι, μεταξύ των άλλων θα βοηθούσε και στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων», αναφέρει ο κ. Σάλλας.