Μόνο μια δεσμευτική προσφορά για την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ GOLDAIR

Μόνο μια δεσμευτική προσφορά για την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο

Με μια μόνο δεσμευτική προσφορά από την κοινοπραξία ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ και την Goldair, έληξε σήμερα ο διαγωνισμός για την κατασκευή του πρώτου εμπορευματικού κέντρου στη χώρα στο Θριάσιο Πεδίο.

Πρόκειται  για έργο προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, το οποίο και αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις εμπορευματικές μεταφορές της χώρας μας και να την καταστήσει βασική «πύλη« εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων από όλη την επικράτεια.

Την προσφορά αναμένεται να αξιολογήσει από αύριο η ΓΑΙΑΟΣΕ, που διαχειρίζεται την έκταση των 588 στρεμμάτων όπου θα εκτείνεται το νέο εμπορευματικό κέντρο.

Στόχος της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ, είναι η διαδικασία της αξιολόγησης να ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να προχωρήσει η ανάδειξη του μειοδότη και η υπογραφή της σύμβασης η οποία θα πρέπει κατόπιν να ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σημειωτέον πως στο διαγωνισμό δεν προσήλθε τελικά η Κινεζική Cosco.

————————–

Η έκταση που παραχωρείται, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, είναι 588 στρεμμάτων. Ο ανάδοχος θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, που θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση, για 60 έτη, του εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών που θα κατασκευαστεί, με ταυτόχρονη καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Στρατηγικός στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ αποτελεί η δημιουργία ενός «Εμπορευματικού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας», που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Άξιο αναφοράς είναι ότι, εάν επικρατήσει τελικά το σχήμα ΕΤΒΑ – Goldair, η Goldair ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση της στις συνδυασμένες μεταφορές, δεδομένου ότι, το 2017, αναμένεται να τροχοδρομήσει και η σιδηροδρομική εμπορευματική εταιρεία Rail Cargo Logistics Goldair. 

Από την άλλη πλευρά, η Cosco δεν κατέθεσε προσφορά, καθώς επιθυμούσε την ένταξη στο διαγωνισμό και του σιδηροδρομικού terminal και λοιπών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας του ΟΣΕ.