Μοody’s: Υποβάθμιση Frigoglass λόγω αναδιάρθρωσης χρεους

To σχέδιο αναδιάρθρωσης χρέους, που ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας η Frigoglass, έφερε την υποβάθμιση από τη Μοody’s.

Ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης υποβάθμισε τους τίτλους που εκδίδει η εισηγμένη με ωρίμανση το 2018 σε Ca από Caa3.

Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση Caa3 για την εταιρεία, ενώ υποβαθμίζει την αξιολόγηση της πιθανότητας στάσης πληρωμών σε Ca-PD από Caa-PD διατηρώντας το αρνητικό outlook. Οπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, εάν ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, η προτεινόμενη αναδιάρθρωση χρέους θεωρείται ανταλλαγή χρέους υπό πίεση (Distressed Debt Exchange) λόγω:

α) του προτεινόμενου «κουρέματος» κεφαλαίου τόσο για δανειστές όσο και για ομολογιούχους, το οποίο η Moody’s εκτιμά στο 35-37% αναλόγως των επιπέδων αποδοχής,

β) της επέκτασης του χρονικού ορίζοντα λήξης των ομολόγων από το 2018 στο 2021 και το 2022 και

γ) της μείωσης του κουπονιού από το τρέχον 8,25% στο κυμαινόμενο Euribor+4,25% για τη μία παρτίδα και του σταθερού 7% στη δεύτερη παρτίδα.

Οπως τονίζεται στην έκθεση της Moody’s, η υποβάθμιση της αξιολόγησης πιθανότητας στάσης πληρωμών αντανακλά την υψηλή πιθανότητα η εισηγμένη εταιρεία να κηρύξει στάση πληρωμών επί των τρεχουσών υποχρεώσεών της, με βάση την προτεινόμενη αναδιάρθρωση χρέους.

Η διαφοροποίηση μεταξύ της αξιολόγησης της εταιρείας και των τίτλων που ωριμάζουν το 2018 αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι το ποσοστό ανάκτησης για τους ομολογιούχους θα είναι χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό για τους πιστωτές της εταιρείας.

Η Frigoglass την περασμένη Δευτέρα ανακοίνωσε ένα εξαιρετικά σύνθετο σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου σημαντικού ύψους, μετοχοποίηση υποχρεώσεων, σημαντική μείωση του δανεισμού, πρόσθετη ρευστότητα για κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών και αποπληρωμή των εξόδων αναδιάρθρωσης αλλά και γενναίο «κούρεμα» για τους υφιστάμενους μετόχους. Συνολικά, η Frigoglass θα κεφαλαιοποιήσει απαιτήσεις 67,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά δάνεια που θα διαγραφούν θα αγγίξουν τα 142 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το ποσοστό των μετόχων μειοψηφίας (περίπου στο 55% σήμερα) θα συρρικνωθεί αισθητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, στο τέλος του 2016 ο συνολικόςδανεισμός της Frigoglass είχε διαμορφωθεί στα 384 εκατ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμα 58 εκατ. ευρώ.