Μοτοδυναμική: Βελτιώθηκαν αρκετά τα πράγματα στο τρίτο τρίμηνο

Μείωση των ζημιών της στο 9μηνο που ανήλθαν σε 0,33 εκατ. ευρώ, από -1,36 εκατ. στο περυσινό 6μηνό της. Ενώ στο γ΄τρίμηνο εμφάνισε κέρδη 83.500 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι στα 2,88 εκατ. ευρώ ήσαν οι ζημίες του 2011, στα 2,85 εκατ. ευρώ οι αντίστοιχες του 2012 και περί τα 2 εκατ. του 2013.

Ενισχυμένες οι πωλήσεις από 23 εκατ. ευρώ σε 28 εκατ. ευρώ. Τα Ebitda ήταν θετικά αυτή την φορά στα 0,65 εκατ. από αρνητικά 0,4 εκατ. ευρώ.

Ανεβασμένα και τα μικτά κέρδη της στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες γύρισαν αρνητικές στα 1,24 εκατ. από +3 εκατ. στο 9μηνο του 2013 (αύξηση αποθεμάτων κυρίως)

Ο δανεισμός της στα 7,7 εκατ. από τα 6 εκατ. πέρυσι, με τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 0,23 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στα 8 εκατ. από τα 8,4 εκατ. στις 31.12.2013.

Aποτιμάται σε 3,45 εκατ. ευρώ μετά και το -7% της Παρασκευής στη τιμή του 0,2950 ευρώ. (Χαμ – Υψ. 2014: 0,2600 – 0,4470)