Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!!

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!!

Οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν γεύμα εργασίας σε ένα ποταμόπλοιο που έχει αναρτήσει την Γερμανική Σημαία!!


Συμβολικό;