Με την πέννα του μ/μ… (28/5)

Η πιο συνηθισμένη μορφή δείκτη που χρησιμοποιείται στην σύγκριση των αγορών είναι η σχέση της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης με το ΑΕΠ.
.
Το πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με το παρελθόν της ίδιας αγοράς αλλά και με άλλες αγορές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης.
.
Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί μια ιδιομορφία καθώς είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία η οποία λειτουργεί με ένα νόμισμα ανεπτυγμένων κρατών.
.
 • Η ελληνική αγορά μετά την πρόσφατη ανοδική διαφυγή της αποτιμάται στο 30% του ΑΕΠ, ποσοστό αρκετά χαμηλό…
 • Αλλά όχι βέβαια στα μέχρι πρότινος απαξιωτικά ιστορικά χαμηλά που άγγιζαν αστεία ποσοστά.
 • Η ιστορική χαμηλή τιμή γράφτηκε στις 5 Ιουνίου του 2012 όταν ο δείκτης είχε βρεθεί στα περί του 10% με 11% επίπεδα σχέσης ΚΦΣΗΣ προς ΑΕΠ αντανακλώντας το ρίσκο εξόδου της χώρας από το ευρώ.

_____

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Οι τιμές που έγιναν οι τελευταίες ΑΜΟ στις ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ήσαν ίσως χειρότερες και από μια συγκέντρωση ιδρυτικού κεφαλαίου. Και τούτο διότι στοιχεία όπως η φήμη και πελατεία ή μερίδια αγοράς και δίκτυα έχουν κάποιο κόστος αντικατάστασης, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι αρνητικά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμήθηκαν μηδέν, ή ακόμα χειρότερα υπό το μηδέν.

.

ΓΡΑΦΑΜΕ στις 15.12.2015: Ψίχουλα μοίρασαν στους επενδυτές της ΑΕΓΕΤ Ηρακλής τα  γαλλάκια της συμφοράς. Τους έδωσαν αυτή την δυνατότητα οι διάνοιες του ΧΑΑ. Ή να γράφουμε τα πράγματα με το όνομά τους ή να πάμε σπίτια μας…

.

ΩΡΑΙΟΙ οι άνθρωποι, πολύ ωραίοι… Έχουν ανοίξει την κερκόπορτα και δεν τους καίγεται καρφάκι αν τα λαμογίστικα συμφέροντα επιπίπτουν επί των κεφαλ(αι)ών των καλόπιστων επενδυτών του ΧΑΑ.
.
 • KAI META τον ΗΡΑΚΛΗ ήρθε η Kleemann Hellas
 • Kαι τώρα η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΕ.
 • NEXT PLEASE…
_____
ΑΠΟΡΙΑ – ΕΡΩΤΗΜΑ: ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ εντύπωση που σε κανένα από τα θεωρούμενα ή μάλλον υποτιθέμενα ΣΟΒΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ δεν γράφεται κάτι που να θίγει το… ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:
     
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

  

______

ΚΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΡΙΑ: Αναφορικά με τις οικονομικές προβλέψεις των διαφόρων καθηγητών, αλλοδαπών (κυρίως) πανεπιστημίων, έχουμε μια απορία.

 • Πότε προλαβαίνουν αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίων να αναλύουν την οικονομική κατάσταση σε διάφορες ξένες (για αυτούς) χώρες και να κάνουν τις προβλέψεις τους,
 • Να διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, να δίνουν συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο
 • Και συγχρόνως να μπορούν να είναι και διευθυντικά στελέχη (CEO) σε εταιρίες συμβούλων;

Θα πρέπει να είναι υπεράνθρωποι, ή τσαρλατάνοι…

 • Όσον αφορά τους επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων, το κύριο ενδιαφέρον των περισσοτέρων είναι η αύξηση του δικού τους πλούτου και όχι αυτού των πελατών τους.

_____

ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ανώτερη δύναμη πρέπει να κινεί τις τύχες των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου.
 • Δεν εξηγούνται αλλιώς όλα αυτά τα εξωγήινα φαινόμενα, όλα αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας που επαληθεύονται στο ελληνικό ταμπλό…
 • Το ΧΑ έχει φθηνές εταιρείες και αυτό φαίνεται κάθε φορά που δημοσιεύουν ισολογισμούς οι εισηγμένες του.
 • Όμως η σχέση «φθηνή μετοχή» ως προς το «χρηματιστηριακό ενδιαφέρον» είναι μάλλον αντιστρόφως ανάλογη με τα αποτελέσματα.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η «αγάπη» των επενδυτών με εταιρείες που τους έχουν μηδενίσει έως και τρεις φορές τα κεφάλαιά τους.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα το πώς κάποιος επιλέγει εταιρεία με ζημιές ανάλογες της αποτίμησης και να αγνοεί εταιρείες με κέρδη, καλή σχέση ξένων/ιδίων κεφαλαίων και χαμηλό p/bv.
.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Η Καθαρή Θέση είναι το σύνολο των επενδύσεων που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση συν τα αποθεματοποιημένα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, αυτά δηλαδή που μετά την αφαίρεση της φορολογίας δεν μοιράζονται ως μερίσματα στους επενδυτές.

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Θέση τότε αρκεί να αφαιρέσουμε από το Ενεργητικό της επιχείρησης το σύνολο των Υποχρεώσεων της.

Θεωρητικά αυτό που προκύπτει είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όταν αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

Συνήθως όμως ο υπολογισμός της δεν είναι απλός…

 • Γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί.
 • Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους.

Αυτή η παρατήρηση δημιουργεί ένα πρόσθετο λόγο επιφύλαξης:

 • Μια αρνητική καθαρή θέση ενδέχεται να εκφράζει μια ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση ενώ η λογιστική απεικόνιση του τραπεζικού δανεισμού είναι μέγεθος που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση..

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η Καθαρή Θέση «αδικείται».

Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πολλά μετρητά που δεν μπορούν να απομειωθούν ή συμμετοχές και πάγια που δεν απεικονίζονται ορθά…

 • έχουν μείνει δηλαδή σε ιστορικές τιμές κτήσης ενώ η αξία τους έχει βελτιωθεί από την κερδοφορία τους.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στα Χρηματιστήρια αφού όσες εισηγμένες έχουν λογιστικό «λίπος» φροντίζουν να το δείχνουν προκειμένου να εξασφαλίζουν γραμμές χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας τα ως καλύμματα σε δάνεια

 • ή να μπορούν να διανέμουν ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους τους μέσα από την διανομή μέρους των αποθεματικών τους.