Με τα… μοντέλα δεν παίζεται η αγορά…

ΣΙΔΕΝΟΡ: Από την  ανακοίνωση…

“Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 2,28:1, δηλαδή οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών προτείνεται να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco”

ΠΟΥ σημαίνει ότι με βάση την τιμή κλεισίματος της Βιοχάλκο στα 2,9400 ευρώ η τιμή της ΣΙΔΕ πρέπει να… πάει στα 1,2900 ευρώ.

ΟΤΑΝ βγαίνουν λοιπόν οι αναλυτές και δίνουν τιμή στόχο για την μετοχή της Σιδενόρ στο… 0,6000 ευρώ, ας λαμβάνουν υπόψη τους και μερικά σημαντικά στοιχεία για την κάθε περίπτωση… Με τα… μοντέλα δεν παίζεται η αγορά…