Με απόφαση της Ε.Ε. νέα δεδομένα στις ιστοσελίδες και τα έγγραφα του δημοσίου

Με απόφαση της Ε.Ε. νέα δεδομένα στις ιστοσελίδες και τα έγγραφα του δημοσίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου την «Οδηγία για την Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων των Οργανισμών Δημόσιου Τομέα».

 

Από τώρα και στο εξής, όλες οι ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων και των πολυμέσων του Δημοσίου στην Ευρώπη πρέπει να είναι προσβάσιμα σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη μιας αλληλέγγυας ψηφιακής κοινωνίας στην οποία τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση σε online υπηρεσίες και πληροφορίες επί ίσοις όροις με τον γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) που η ΕΕ έχει επικυρώσει.

 

Σε περιπτώσεις δημοσίων ιστοσελίδων όπου ορισμένα τμήματα δεν είναι προσβάσιμα, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος με μια υποχρεωτική δήλωση προσβασιμότητας. Θα υπάρξει επίσης ένας μηχανισμός για τους πολίτες ώστε να μπορούν να αιτούνται μη προσβάσιμο περιεχόμενο. Η τακτική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης συμφωνηθεί, κάτι απαραίτητο για την επιτυχία αυτής της νομοθεσίας. Παρ’ όλα αυτά, η Οδηγία επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις, όπως στις ιστοσελίδες των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και στις ζωντανές οπτικοακουστικές συνδέσεις (streaming).

 

Το EDF αναμένει αυτά τα κενά στην Οδηγία να καλυφθούν με άλλες νομοθεσίες της ΕΕ, οι οποίες συντάσσονται τώρα, όπως η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας ή η Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το EDF μαζί με τα μέλη του έχει αγωνιστεί για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και για την υιοθέτηση μιας ουσιαστικής Οδηγίας. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκεκριμένη νομοθεσία, που δημοσιεύθηκε το 2012, περιελάμβανε μόλις 12 κατηγορίες online υπηρεσιών και πολύ ήπια μέτρα επιβολής. Χάρη στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα βελτιωμένο κείμενο μιας ουσιαστικής Οδηγίας έχει πλέον εγκριθεί.

 

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, δήλωσε: «Η προσβασιμότητα είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία, στις σπουδές, στο να έχεις κάποιος εργασία και να απολαμβάνει οφέλη από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η παρούσα Οδηγία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο εσωτερικό της ΕΕ σύμφωνα και με τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της θα πρέπει να κάνουν όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές για κινητά των δημοσίων υπηρεσιών τους προσβάσιμα. Η παρούσα Οδηγία προβλέπει ένα εναρμονισμένο τρόπο για να γίνει αυτό και οδηγήσουν σε πραγματικές αλλαγές στις ζωές 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία».

 

Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μετά από αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν 21 μήνες για να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία που θα συμμορφώνεται σε αυτή. Ένα χρόνο μετά από αυτούς τους 21 μήνες, όλες οι νέες δημόσιες ιστοσελίδες στην ΕΕ πρέπει να είναι προσβάσιμες, ενώ οι παλαιότερες θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να καταστούν προσβάσιμες και οι εφαρμογές για κινητά 33 μήνες. Το EDF θα συνεχίσει να εργάζεται με τα εθνικά μέλη του στην Ευρώπη ώστε να διασφαλίσουν ότι η Οδηγία υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο και τα κράτη μέλη δεν κάνουν κακή χρήση των επιτρεπόμενων εξαιρέσεων. Επιπλέον, το EDF θα συνεχίσει να μάχεται για άλλες συναφείς ή συμπληρωματικές νομοθεσίες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν σωστά όσα δεν καλύπτονται από την Οδηγία για την Προσβασιμότητα των δημόσιων ιστοσελίδων.

www.dikaiologitika.gr