Μέσα Οικονομικής Πολιτικής (Means of financial policy)

17.09.2016 20:35
Μέσα οικονομικής πολιτικης είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι κυβερνήσεις χωρών ή οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Τα μέσα οικονομικής πολιτικής δεν έχουν όλα την ίδια αποτελεσματικότητα σχετικά με την επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων και γι’ αυτό για κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγονται τα καταλληλότερα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων εξαρτάται από την οικονομική συγκυρία και από τη διάρθρωση της οικονομίας.

Παράδειγμα:
Εάν η οικονομία χαρακτηρίζεται από φοροδιαφυγή και παραοικονομία πολλά μέσα είναι αναποτελεσματικά γιατί επηρεάζουν και εφαρμόζονται μόνον από ένα τμήμα των πολιτών.

Δημοσιονομικά

 • Δημόσιες δαπάνες (κατανάλωσης / επένδυσης)
 • Φόροι (άμεσοι / έμμεσοι)
 • Δημόσιος δανεισμός
 • Αποκρατικοποιήσεις

Νομισματοπιστωτικά

 • Ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων
 • Προεξοφλητικό επιτόκιο
 • Πολιτική ανοικτής αγοράς
 • Ειδικοί πιστωτικοί έλεγχοι και οδηγίες

Συναλλαγματικά

 • Τιμή συναλλάγματος

Άμεσοι έλεγχοι

 • Πολιτική τιμών και εισοδημάτων
 • Περιορισμοί στο συνάλλαγμα και στο εξωτερικό εμπόριο

Ποιοτικά

 • Θεσμικές ρυθμίσεις

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014