Μάνος Χατζηδάκης: Αναζητώντας την απόλυτη εταιρεία στο ταμπλό του Χ.Α.

Ένα τεστ αντοχής με βάση το παρελθόν, τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και την δραστηριότητα των εισηγμένων στο ΧΑ εταιριών

Οι εκλογές απέχουν πλέον ένα 44ωρο και η χρηματιστηριακή αγορά ετοιμάζεται σε κάθε επίπεδο για να αντιμετωπίσει τα σενάρια διακυβέρνησης που θα προκύψουν από την κάλπη.

Όταν λέμε η χρηματιστηριακή αγορά δεν εννοούμε  μόνο τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους μικροεπενδυτές αλλά αναφερόμαστε ακόμα σε πιστωτές και τις εισηγμένες εταιρίες.
Για τις εισηγμένες εταιρίες η εξαετία από το 2008 και μετά μπορεί να χαρακτηριστεί ως η απόλυτη δοκιμασία για τις διοικήσεις τους.
Όσα μαζεμένα συνέβησαν σε αυτό το χρονικό διάστημα δύσκολα μπορούν να επαναληφθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.
Μια παγκόσμια κρίση, μια εγχώρια κρίση διαρκειας με πέντε συνεχόμενη έτη ύφεσης, μια εγχώρια πιστωτική κρίση και αποκλεισμός από τις αγορές μέχρι το 2014 συνοψίζουν μια συγκυρία που άνετα θα μπορούσε να ρίξει στο καναβάτσο ακόμα και πολύ υγιείς οικονομικούς οργανισμούς.
Ο λόγος είναι απλός. Μια οικονομική οντότητα μπορεί να αντέξει δύο και τρεις χρήσεις χωρίς να εμφανίσει κέρδη ή έστω να εμφανίσει κάποιες ζημιές. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορούσε να αντέξει χωρίς ρευστότητα πάνω από δύο χρήσεις.
Η συνταγή της επιτυχίας «όσων άντεξαν» περιελάμβανε αλλαγή του οικονομικού μοντέλου με έμφαση σε εξαγωγές και εξονυχιστική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
Ένα μέρος των πωλήσεων θυσιάστηκε προς όφελος της ρευστότητας ή προς όφελος του χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους ενώ παράλληλα έτρεξαν ενέργειες αναδιάρθρωσης που κράτησαν τα λειτουργικά κέρδη σε ικανοποιητικό βαθμό.

Βάζοντας επομένως τρία «σκληρά κριτήρια» που αφορούν τις εξαγωγές, τα κέρδη και την ρευστότητα καταλήξαμε στα εξής:

Εξαγωγές/Διεθνείς Πωλήσεις:

Από τα διαθέσιμα στοιχεία του Χρηματιστηρίου προέκυψαν 50 εταιρίες που εμφανίζουν εξωστρέφεια στις πωλήσεις τους. Οι 37 από αυτές παρουσιάζουν εξαγωγική επίδοση άνω του 30% με πρωταθλήτριες τις Frigoglass (98%), Γαλαξίδι (97,4%) και Intralot (96,9%)  οι οποίες είχαν σχεδόν αντίστοιχα ποσοστά και το 2013.

Ρευστότητα:

Από όσες εταιρίες έχουν έστω και ένα ευρώ εξαγωγών επτά παρουσιάζουν καθαρή ταμειακή θέση (αρνητικός δανεισμός) ενώ τρεις ακόμα παρουσιάζουν οριακό δανεισμό σε σχέση με τα μεγέθη τους που πιθανόν να οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους που συνδέονται με το κεφάλαιο κίνησης ή με εξαγορές (Πλαστικά Κρήτης, Σαράντης).
Οι περιπτώσεις της ΜΕΤΚΑ και του Καρέλια έχουν ενδιαφέρον καθώς η καθαρή ρευστότητα του ισολογισμού τους αντιστοιχεί στο 74% και 44% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης τους αντίστοιχα.

Κερδοφορία: 

Από τις εξαγωγικές εταιρίες 18 εμφανίζουν συστηματική κερδοφορία κάθε χρόνο μετά το 2008 έως και το εννεάμηνο του 2014. Από αυτές η Coca Cola έχει την καλύτερη επίδοση με 2,2 ευρώ και ακολουθούν ΜΕΤΚΑ, JUMBO και FF Group με την βοήθεια ωστόσο των υψηλών εκτάκτων από την πώληση των ΚΑΕ.

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τα τεστ κοπώσεως της στήλης περνούν με άνεση επτά εταιρίες καλύπτοντας κάθε κριτήριο.

Άλλες έξι εταιρίες βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό κοντά στα επιθυμητά κριτήρια, τέσσερις  έχουν προϋποθέσεις βελτίωσης και δύο καλύπτουν μόνο το κριτήριο των υψηλών πωλήσεων στο εξωτερικό.
Οι 15 πρώτες στην λίστα επιχειρήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν το χαρτοφυλάκιο αντοχής  σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες μακράς διαρκείας ανεξάρτητα από την χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά η οποία επηρεάζεται και από τα συστημικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

 

Εταιρίες με πωλήσεις στο εξωτερικό χαμηλό δανεισμό και συνεχή κερδοφορία από το 2008 έως το 9Μ 2014 (σε εκατ. Ευρώ)

 

 
Εταιρία    Πωλήσεις 9Μ 2014 (Ενοπ.)    Διεθνείς Πωλήσεις    Καθαρός Δανεισμός    Ποσοστό μετρητών σε σχέση με την Κεφαλαιοποίηση    Συνολική Κερδοφορία 2008 – 9M 2014  
    
ΜΕΤΚΑ          468,3     92,9%    (324,3)    74,8%    524,8        
ΚΑΡΕΛΙΑΣ    541,1     20,6%    (244,7)    44,1%    208,9        
ΠΛΑΙΣΙΟ       213,3     2,9%    (32,4)    29,0%    44,6        
FLEXOPACK  43,9     78,2%    (5,1)    21,8%    19,5        
AS CO               13,7     15,2%    (1,7)    21,0%    8,8        
JUMBO          145,5     22,1%    (142,8)    12,5%    525,2        
ΚΡΙ – ΚΡΙ         67,0     10,6%    (3,9)    7,1%    27,6        
COCA COLA    5.000,2     94,0%    1.607,7          2.198,4        
FF GROUP    724,0     74,1%    32,3          871,1        
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ    933,2     72,3%    403,2          263,9        
ΣΑΡΑΝΤΗΣ    182,1     62,4%    0,9          93,3        
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ    104,1     29,0%    234,6          81,0        
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ     180,1     50,9%    2,7          74,3     
   
AUTOHELLAS    124,2     20,1%    126,1          96,7        
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ    212,4     82,3%    36,4          21,4        
ΙΚΤΙΝΟΣ    21,5     84,1%    22,8          10,5        
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ    75,6     30,3%    15,3          20,7        
ΙΝΤRALOT    1.329,5     96,9%    390,2           Δεν έχει συνεχή κερδοφορία       
FRIGOGLASS    359,5     98,0%    252,9           Δεν έχει συνεχή κερδοφορία    
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή