ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | Mikrometoxos.gr

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

07.01.2015 09:15

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

A/A Κωδικός ΟΑΣΗΣ Ονομασία Μετοχής Κωδικός ISIN
1
ΓΕΔ
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)
GRS254183007
2
ΔΡΟΜΕ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)
GRS412503005
3
ΕΛΙΝ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
GRS477003008
4
ΕΛΣΤΡ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ)
GRS088003017
5
ΕΛΤΚ
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ)
GRS142003003
6
ΛΥΚ
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
GRS208303008
7
ΜΟΥΖΚ
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ)
GRS054061007
8
ΜΟΧΛ
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
GRS210003034
9
ΠΠΑΚ
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
GRS405003005

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014