ΜΕΤΚΑ: Με πολλαπλασιαστή κερδών 5 και ταμείο 329 εκατ. ευρώ!!

ΜΕΤΚΑ: Στη τιμή των 9,00 ευρώ αποτιμάται σε 460 εκατ. ευρώ.

Και έρχεται τώρα και δημοσιεύει το 9μηνό της όπου εμφανίζονται – μεταξύ άλλων:-

ΚΕΡΔΗ 67,4 εκατ. ευρώ, τουτέστιν κι αν ακόμη δεν βγάλει σεντ στο τέταρτο τρίμηνο ο πολλαπλασιαστής κερδών της θα είναι όχι μόνον μονοψήφιος αλλά στη περιοχή του 6,8(!!). Στο τρίτο τρίμηνο πάντως έβγαλε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ…

Κύκλος εργασιών 468 εκατ. από 406 εκατ. πέρυσι. Κέρδη 67,4 εκατ. έναντι των 57,1 εκατ. στο περυσινό 9μηνο και ebitda 78,3 εκατ. από  64,3 εκατ. στο 2013. Με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2014 διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών μόλις 5!!

Παραμένει στα top picks λαμβάνοντας υπόψη και την δυναμική των ταμειακών ροών, αλλά και τις δυνατότητες διανομής μερίσματος.

Ταμειακά διαθέσιμα 328,8 εκατ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 206 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 84,7 εκατ.).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 90% αφορά ενεργειακά projects και το 75% έργα εκτός Ελλάδας.

Για το 2014 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προβλέπεται να ανέλθουν στα 92 εκατ. ευρώ.

ΣΣ: Παραδόξως πως, όλο το ενδιαφέρον ”δίνεται” στον ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ τα μεγέθη του οποίου δεν στέκονται… συγκριτικής σύγκρισης με τα αντίστοιχα της θυγατρός!!