Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε…

TΡΑΠΕΖΕΣ: Οι κεφαλαιακές δράσεις προχωρούν και όπως φαίνεται το αντίκτυπο τους θα  καταγραφεί στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασαν κινητικότητα, ωστόσο υπάρχει ακόμα αρκετή ουρά από πωλούμενα πάγια ή θυγατρικές. Σύμφωνα με τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν την ρευστοποίηση των θυγατρικών τους και το 2017 αναζητώντας μια καλύτερη επενδυτική συγκυρία. Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες ήταν συνεπείς σε αυτά που δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν μετά τα τεστ αντοχής του περυσινού Οκτωβρίου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ(Ι): Με τις πωλήσεις των θυγατρικών τους οι τράπεζες επιτυγχάνουν δύο στόχους:

  • Αφενός αυξάνουν την ρευστότητα τους και παράλληλα μειώνουν την έκθεση τους σε έντοκα στοιχεία ενεργητικού τα οποία απαιτούν κεφάλαιο φερεγγυότητας. Για κάθε ένα δις ευρώ δανείων που βγαίνει από τον ισολογισμό απελευθερώνονται άμεσα 80 εκατ. ευρώ από τον βασικό δείκτη φερεγγυότητας.
  • Στην πραγματικότητα το νούμερα αυτό είναι υψηλότερο: Οι τράπεζες προκειμένου να έχουν κάποιο περιθώριο ασφαλείας κινούνται πιο συντηρητικά διατηρώντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις σε εποπτικά κεφάλαια.
  • Έτσι τα κεφάλαια που απελευθερώνονται είναι κατά 50% υψηλότερα δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υποστηριχθούν μεγαλύτερες απομειώσεις δανείων –αν χρειαστεί-.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ(ΙΙ): Την ίδια στιγμή η ρευστότητα βοηθάει στην μείωση του «ακριβού» ELA, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το επιτοκιακό περιθώριο βελτιώνεται.

  • Και τούτο διότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν συνήθως καλύτερα επιτοκιακά περιθώρια στις Βαλκανικές θυγατρικές τους.
  • Ο συνδυασμός όμως των ωφελημάτων στην παρούσα φάση δείχνει να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της πώλησης των θυγατρικών, ακόμα και αν αυτή γίνεται σε έκπτωση σε σχέση με τα κεφάλαια των τραπεζών.

__________

….

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 250 εκατ. ευρώ και άνω…): ΔΕΗ δεν είναι για… 700 εκατ. ευρώ, ούτε για 1 δις ==== Ελλάκτωρ λόγω χαμηλής κεφαλαιοποίησης=== Μετοχή παντός καιρού ο ΟΛΠ για μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που αποκλείται να χάσουν, ο κόσμος να χαλάσει…
  • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 75 έως 250 εκατ. ευρώ): Αττικής – καθαρά κερδοσκοπικά…

Image result for epiloges

  • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 35 εκατ. έως 75 εκατ. ευρώ): ΑΒΑΞ εξαιρετικά υποτιμημένος λόγω κφσης…
  • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 10 εκατ. έως 35 εκατ. ευρώ): Κίνδυνος σχεδόν βέβαιου εγκλωβισμού κεφαλαίων…
  • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 10 εκατ. ευρώ): Κίνδυνος σχεδόν βέβαιου εγκλωβισμού κεφαλαίων…== Για μεσοπακροπρόθεσμους συνιστάται η Profile…

________

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Όλος ο Οκτώβριος (μόνον η αυριανή απομένει) βγήκε στο εύρος των 18,20 με 18,50 ευρώ(!!). Ξεκίνησε από τα 18,50 και τώρα στα 18,40 ευρώ. Μέσος όρος 18,41 ευρώ και σύνολο συναλλαγών 18620 τμχ (μ.όρος 19 συνεδριάσεων 980 τεμάχια)…

ΤΕΝΕΡΓ:  Όλος ο Οκτώβριος (μόνον η αυριανή απομένει) βγήκε στο εύρος των 2,58 με 2,78 ευρώ(!!). Ξεκίνησε από τα 2,58 και τώρα στα 2,78 ευρώ (+7,75%). Μέσος όρος 2,68 ευρώ και σύνολο συναλλαγών 392. 904 τεμάχια (μέσος όρος 19 συνεδριάσεων 20680 τεμάχια)…

ΟΛΠ: Κι αυτός όλο τον Οκτώβριο κινήθηκε στο στενό εύρος (πιο στενό δεν γίνεται) των 12,45 με 12,65 ευρώ. Οριακή άνοδος 2,43%… Συναλλαγές 146.213 τμχ και μ.ό. 7700 τμχ.

ΤΡΙΜΗΝΑ: Στο φετινό πρώτο τρίμηνο της χρήσης επικράτησε το «αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις καλύτερα να μην πεις τίποτα» και από ότι φαίνεται η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών ακολούθησε αυτό το σκεπτικό δεδομένης της προαιρετικής δημοσίευσης των τριμηνιαίων και ενναμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ 38 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ). Για να δούμε τώρα, τι μας…περιμένει από το μέτωπο του γ’ 3μηνου…