Λεωφόρος Αθηνών 110: Παραλειπόμενα, σχόλια, παρατηρήσεις

________

ΤΑΜΠΛΟ: Πλαγιοκαθοδικής κίνησης συνέχεια για την μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα 1,5500 ευρώ εν όψει της αποχώρησης της από τον FTSE26.

 • Τρίτη σερί αρνητική για την ΔΕΗ και από τα 2,1000 προσγείωση στα 1,8500. Αποψίλωσης συνέχεια για την Επιχείρηση που θα παραμένει φορτωμένη με τα φέσια!! Και θα τα κουβαλάει…
 • Και για την Χαλκόρ είχαμε 3η σερί πτωτική εμφάνιση στα τερματικά μας αλλά αυτή θα επανέλθει. Διόρθωση (και τεχνικά αναμενόμενη) από τα 1,5000 στα 1,3300 μετά και το σημερινό -5% που συνοδεύτηκε με συναλλαγές 75 χιλ. τμχ. Εδώ έχει ισχυρή στήριξη, που πρέπει και να την επιβεβαιώσει.

ΕΛΤΟΝ: Διορθώνει και πλησιάζει προς τα 1,2000 ευρώ. Στο -1,6% στα 1,2500 ευρώ με 1000 τμχ αλλά με προσφορές. Χαμηλά – υψηλά 2017 στα 0,7910 και 1,4900 ευρώ. Αποτιμάται σε 33,5 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 64,63 εκατ. ευρώ από 58,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,79%.

 • Τα (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,64% έναντι των 4,26 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016.
 •  Τα κέρδη ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ και +26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 50 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 15,8 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 34,7 εκατ. ευρώ…
 • ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2017: 0,7910 και 1,4900 ευρώ. ΑΦΕΤΗΡΙΑ 2017: 0,8480 και +53,3%.
 • ΑΝ ΠΙΕΣΘΕΙ προς τα 1,2000 ευρώ, το ξαναπροσέχουμε.
 • Με p/e 11 μόνον με τα κέρδη 6μήνου και p/bv 0,67. Δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,32, στο (10) το ev/ebitda με μόνον τα στοιχεία του πρώτου 6μηνου.
 • Εταιρεία 1ης κατηγορίας, δεν θα εξαγοραζόταν ούτε έναντι τιμήματος 3,500 ευρώ ανά μετοχή.

__________

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ- NOEMBΡΙΟΣ: Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Νοέμβριο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 17,28%. Την τριάδα συμπληρώνουν η Euroxx (15,77%) και η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 10,02%.

 • Ακολουθούν οι Εθνική AXE (9,92%), Citigroup (6,51%), IBG (6,10%), UBS (5,05%) και Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (4,67%). Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λέων Δεπόλας (3,70%). και Credit Suisse Securities (2,90%).

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ- 11ΜΗΝΟ: Αντίστοιχα, στο εντεκάμηνο, πρώτη είναι η Eurobank Equities με ποσοστό 17,06%, δεύτερη ακολουθεί η Euroxx με ποσοστό 14,01% και τρίτη η Εθνική AXE με 9,96%.

 • Τέλος ακολουθούν οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (9,91%), Citigroup (8,18%), IBG (5,67%), Alpha Finance (4,97%), UBS (4,54%), Λέων Δεπόλας (3,30%) και Παντελάκης (3,17%).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΣ: Στις παθογένειες της Ελληνικής Αγοράς συμπεριλαμβάνεται ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός συμμετοχής κεφαλαίων επενδυτικού προσανατολισμού, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν τα κεφάλαια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα που επιδιώκουν τη γρήγορη κατοχύρωση κερδών.

 • Ενδεικτικά, η ολοκλήρωση της δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων 9μήνου, με βελτίωση κερδοφορίας κατά 16,2% για 34 εταιρείες με εξαιρετικά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά, ελάχιστα εκτιμήθηκε από την Επενδυτική Κοινότητα
 • Που σήμερα ασχολείται περισσότερο με τη διαμόρφωση θέσεων με χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσμου “στοιχηματισμού”, σε επιλεγμένες μετοχές (θέσεις “short” κυρίως)
 • Εκδηλώνοντας έτσι και το χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Με κίνηση εφέτος μεταξύ των 1,9200 και 3,9300 ευρώ, στο +72%. Αποτιμάται σε 93,3 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ένα 9-2 στις τελευταίες (11) συνεδριάσεις με συνολική άνοδο 12 σεντς. (3,27 και 3,39 ευρώ). Είχαν προηγηθεί (3) σερί αρνητικές όπου έχασε 21 σεντς.

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-6μηνο: Νέα αύξηση μεγεθών σε όλες τις τελικές γραμμές της… ΚΕΡΔΗ 4,6 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. το 6μηνο του 2016..
 • Αύξηση της καθαρής θέσης στα 101,243 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 5,2% σε σχέση με την 31/12/2016.
 • Αύξηση του ενεργητικού κατά 3,6% στα 400,406 εκατ. ευρώ, έναντι 386,586 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 277,416 εκατ. ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,0% σε σχέση με την 31/12/2016.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ(1): Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανέρχονται σε 0,1666 €, έναντι 0,1443 € την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 • Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 100,3 εκ. € αντιπροσωπεύοντας το 25,0% του συνολικού παθητικού του Ομίλου.
 • Στις 31/12/16 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 95,3 εκ. € και αντιπροσώπευαν το
  24,5 % του συνολικού Παθητικού του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

ΧΡΗΣΗ 2016: Κέρδη μετά από φόρους 14,7 εκατ. ευρώ από 11,2 εκατ. το 2015. Πολλαπλασιαστής κερδών για το 2016 στο 6,4(!).

* ,