Κυριακίδης + Μermeren: Θριαμβεύουν εν μέσω τέτοιας κρίσης

Απίστευτα περιθώρια καθαρής κερδοφορίας (25% και 38% αντίστοιχα) και για τις δύο εισηγμένες, οι οποίες είναι και από τις πλέον εξαγωγικές. Για όσους θυμούνται, παλιότερα υπήρχε οικογενειακή σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά οι δεσμοί έσπασαν λόγω των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων της πρώτης.

Εδώ και καιρό και οι δύο εταιρείες έχουν αλλάξει σελίδα, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν μειωθεί δραστικά και επιπλέον οι δύο εταιρείες είναι από τις πλέον γαλαντόμες στην επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Εφόσον διατηρηθούν τα εν λόγω περιθώρια κέρδους, οι δύο εταιρείες αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις για χαρτοφυλάκιο.

Όσον αφορά στην Mermeren, δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα μετοχικές ανακατατάξεις, καθώς ο βασικός μέτοχος NBGI (θυγατρική Εθνικής Τράπεζας) έχει βγει προς πώληση και οι διαδικασίες θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα.

Για τους μελετηρούς, η Mermeren έχει συγκαλέσει ΕΓΣ για τις 21/11, όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και η επιστροφή κερδών προηγούμενων χρήσεων (πλην της ανακοινωθείσης διανομής 0,15 ευρώ ανά μτχ), που μπορεί να κρύβει σημαντικές θετικές εκπλήξεις. (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ με Ρ/Ε 2014 14 στο 4,5, και P/BV 9ΜΗΝ 14 στο 1,1), (MERMEREN με Ρ/Ε14 στο  5, P/BV9M14 στο 1,5)

ΣΣ: Υπάρχουν και για τις δύο αυτές εταιρείες πρόσφατες αναφορές μας…