Κομισιόν: Χρηματοδότηση 15,8 δισ. στην Ελλάδα την περίοδο 2007-13

Χρηματοδότηση 15,8 δισ. ευρώ έλαβε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 19% της συνολικής κρατικής δαπάνης, ή 202 ευρώ ανά κεφαλή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την περίοδο αυτή, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξήθηκε αισθητά από 75% σε 99,8%, μειώνοντας κατά συνέπεια την εθνική συνεισφορά στα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, παρά τα ληφθέντα μέτρα λιτότητας, αλλά οδήγησε αναπόφευκτα σε σημαντική μείωση του συνόλου των κονδυλίων που διατίθενται για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις κυρίως στους τομείς της υποστήριξης επιχειρήσεων, υποδομές μεταφορών, στην έρευνα και καινοτομία και στο περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος-μέλος.

Συνολικά δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής πανευρωπαϊκής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,74 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ’ εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013.

Η αρμόδια Eπίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους -η πολιτική συνοχής παράγει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή είναι αναγκαία και πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μετά το 2020. Η αξιολόγηση συμβάλλει στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της πολιτικής κατά την περίοδο 2014-2020 αλλά και μετέπειτα».

Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400.000 μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να αποτελεί πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξήθηκε αισθητά από 75% σε99,8% κατά την περίοδο αυτή και, κατά συνέπεια, μειώθηκε η εθνική συνεισφορά στα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, παρά τα ληφθέντα μέτρα λιτότητας, αλλά οδήγησε αναπόφευκτα σε σημαντική μείωση του συνόλου των κονδυλίων που διατίθενται για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις κυρίως στους τομείς της υποστήριξης επιχειρήσεων, υποδομές μεταφορών, στην έρευνα και καινοτομία και στο περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος-μέλος.

Συνολικά δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής πανευρωπαϊκής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,74 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ’ εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013.

Η αρμόδια Eπίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους -η πολιτική συνοχής παράγει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή είναι αναγκαία και πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μετά το 2020. Η αξιολόγηση συμβάλλει στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της πολιτικής κατά την περίοδο 2014-2020 αλλά και μετέπειτα».

Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400.000 μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να αποτελεί πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.