Κι άλλη σωστή κίνηση… Τροπολογία του υπ. Δικαιοσύνης για συγγενείς κρατουμένων | Mikrometoxos.gr

Κι άλλη σωστή κίνηση… Τροπολογία του υπ. Δικαιοσύνης για συγγενείς κρατουμένων

02.04.2015 18:22

Τροπολογία του υπ. Δικαιοσύνης για συγγενείς κρατουμένων

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία θα μπορούν να κρατούνται σε κατ’ οίκον περιορισμό σύζυγοι, συμβίες και συγγενικά πρόσωπα ως δευτέρου βαθμού κρατουμένων «εφόσον η αποδιδόμενη πράξη οφείλεται σε σύγκρουση καθηκόντων
εξαιτίας της σχέσης αυτής».

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014