Κενά-Χάσματα (Gaps)… αποτελούν περισσότερο φαινόμενο και όχι σχηματισμό

Κενά – Χάσματα (Gaps)


Στο σημερινό κείμενο θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τα Κενά – Χάσματα (Gaps)
.

Όπως προδίδει το όνομά τους, πρόκειται απλά για απότομες κινήσεις που μεταξύ δύο περιόδων αφήνουν κενό.

Όπως είναι φυσικό τα κενά μπορούν να παρατηρηθούν μόνο σε CandlestickChart ή Bar Chart λόγω του τρόπου που σχηματίζονται αυτά τα διαγράμματα.

Τα Gaps αποτελούν περισσότερο φαινόμενο και όχι σχηματισμό, δεν παύουν βέβαια να μας δίνουν μερικές χρήσιμες πληροφορίες όταν ερμηνεύονται σωστά.

Τα κενά δημιουργούνται από απότομες μεταβολές της τιμής μεταξύ δύο περιόδων. Πιο συγκεκριμένα, όταν η τιμή ανοίγματος και οι επακόλουθες τιμές της νέας περιόδου βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης. Οι μεταβολές μπορεί να οφείλονται είτε σε κάποια σημαντική έκτακτη είδηση, είτε σε κάποιο γεγονός όπως συγχώνευση, αποτελέσματα τριμήνου κτλ.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να περιμένετε όταν συναντάτε κενά στο διάγραμμα θα πρέπει να είναι μια αντίθετη κίνηση που θα καλύψει τα κενά, όπως λένε «Gaps always fill» (τα κενά πάντα γεμίζουν). Να έχετε πάντα υπόψη σας όμως ότι αυτό δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα, είναι απλά μια παρατήρηση. Τα κενά δε γεμίζουν πάντα, αλλά και αν γεμίσουν δεν σημαίνει ότι θα γεμίσουν άμεσα. Όπως τονίζουμε ανελλιπώς η ανάλυση δεν πρέπει να είναι μονοπαραγοντική. Πριν φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα ικανό για να μας ωθήσει να ανοίξουμε θέση θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τουλάχιστον δύο με τρείς γεννήτριες σημάτων. Δεν πρέπει δηλαδή να βασιστούμε απλά σε ένα σχηματισμό, χωρίς να κοιτάξουμε για παράδειγμα τί λένε οι δείκτες, ή η θεμελιώδης ανάλυση κτλ.

Ύστερα από αυτή την μικρή αλλά απαραίτητη παρένθεση, επανερχόμαστε στην ανάλυσή μας με τους τέσσερις βασικούς σχηματισμούς που μπορεί να συναντήσουμε κενά. Πρόκειται για τον απλό σχηματισμό κενού (συνήθης), τον «breakaway gap» , τον «runaway gap» και τέλος το σχηματισμόεξάντλησης. Και στις τέσσερις περιπτώσεις πρόκειται για τον ίδιο σχηματισμό κενού, το μόνο που αλλάζει είναι το σημείο που τα συναντάμε και το τί σηματοδοτούν.

Σύνηθες Κενό: Παρουσιάζεται αρκετά συχνά και κυρίως λόγω των αιτιών που ήδη αναφέραμε, δε σηματοδοτεί κάτι ιδιαίτερο, απλά τείνει να έχει μικρό άνοιγμα και να κλείνει αρκετά σύντομα μετά την εμφάνισή του. Τέτοια κενά μπορεί να συναντούνται συχνά, όπως για παράδειγμα σε μια μέρα με χαμηλό όγκο συναλλαγών.

Breakaway Gap: Η πιο κοντινή μετάφραση θα ήταν ίσως «Χάσματα Απόσχισης». Ονομάζονται έτσι χάρη στην εντύπωση που δίνουν στους αναλυτές όταν παρουσιάζονται. Τα Breakaway Gaps, εμφανίζονται μετά από περιόδους χωρίς ιδιαίτερη κατεύθυνση, περιόδους εδραίωσης (Consolidation Periods) και όταν η τιμή αποπειράται να διασπάσει τις γραμμές στήριξης/αντίστασης ξεκινώντας να σχηματίζει νέα τάση. Θεωρούνται ένα πολύ ενισχυτικό σημάδι καθώς δείχνουν ιδιαίτερη δυναμική και προθυμία από τους επενδυτές για να υποστηρίξουν την κατεύθυνση της τάσης. Όπως καταλαβαίνετε, αν μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναποφασιστικότητας, υπάρξει μια έκρηξη προς μια κατεύθυνση και μάλιστα αν η έκρηξη αυτή γίνει αφήνοντας ένα κενό σημαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική. Σημειώνεται ότι το κενό μπορεί να σχηματιστεί αμφότερες κατευθύνσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η επιβεβαίωση του σήματος δίνεται από τον όγκο κατά την διάρκεια σχηματισμού του κενού. Ένας μεγάλος όγκος θεωρείται ότι επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης μετά το κενό, μειώνοντας τις πιθανότητες να γεμίσει. Σ’ αυτό το σημείο θα σας προτείναμε το ακόλουθο άρθρο σχετικά με ένα δομικό πρόβλημα της αγοράς Forex, την αδυναμία μέτρησης του συνολικού όγκου συναλλαγών (Για περισσότερα διαβάστε το «Το πρόβλημα του Όγκου στην αγορά Forex»).

Αυτό το είδος κενού μπορεί εκτός των άλλων να μας δώσει και χρήσιμες πληροφορίες για να σχεδιάσουμε τα νέα επίπεδα αντίστασης/υποστήριξης. Σε μια ανοδική κίνηση το επίπεδο υποστήριξης μπορεί να χαραχθεί στο χαμηλότερο σημείο της δεύτερης μπάρας, ενώ για μια πτωτική κίνηση, επίπεδο υποστήριξης μπορεί να χαραχθεί στο υψηλότερο σημείο της αντίστοιχης μπάρας.

Κενό Εξάντλησης (Exhaustion Gap)

Το κενό εξάντλησης, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό, την εξάντληση της δυναμικής μιας τάσης. Συναντάται λοιπόν στο τέλος, είτε μιας ανοδικής, είτε μιας πτωτικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται στις τελευταίες κορυφές πριν το τελικό μέγιστο/ελάχιστο απ’ όπου θα ξεκινήσει και η αντιστροφή. Οφείλεται σε φαινόμενα μαζικής ψυχολογίας, είτε υπερβολικού ενθουσιασμού όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, είτε σε απόλυτης βιασύνης για να «ξεφορτωθούμε» ένα κακό «χαρτί».

Ο όγκος, είναι και σε αυτή την περίπτωση η επιβεβαίωση που περιμένουμε. Υψηλός όγκος κατά την περίοδο σχηματισμού, ενισχύει και την πιθανότητα η κίνηση να ακολουθήσει την πορεία που αναμένουμε. Ένα δεύτερο επιβεβαιωτικό, θα είναι να έχει υπάρξει ήδη μια έντονη τάση το προηγούμενο διάστημα η οποία θα ανατραπεί μετά από μια βραχυχρόνια οριζόντια κίνηση.

Runaway Gap

Πρόκειται για ένα κενό, που εμφανίζεται στην μέση μιας υπάρχουσας τάσης και προμηνύει την συνέχισή της. Ο όγκος, δεν είναι τόσο σημαντικός σε αυτή την περίπτωση, συνεπώς ένας «μέτριος» όγκος συναλλαγών θα επαρκούσε για να επιβεβαίωση το είδος του κενού. Προσοχή! Εάν ένα τέτοιο είδος κενού συνοδεύετε με μεγάλο όγκο συναλλαγών, τότε ίσως τελικά να πρόκειται για Κενό Εξάντλησης και να σηματοδοτεί ακριβώς το αντίθετο, γι αυτό και όπως λέμε χρειάζεται πάντα η επιβεβαίωση και η σύγκριση με άλλα εργαλεία ανάλυσης.

Αλέξιος Μπαλής

Image result for Αλέξιος Μπαλής