Κανείς δεν ξέρει το πως και αν θα προσγειωθεί αυτό το αερόστατο – Με μοχλευμένα 37 φορές τα κεφάλαια της ΕΚΤ!!

____________

Γνωρίζαμε, υποτίθεται, ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν δημιουργούν χρήμα ούτε δανείζουν, παρά μόνο οι εμπορικές, μέσω των δανείων που χορηγούν και ΟΧΙ των καταθέσεων των πολιτών που κάποιοι ισχυρίζονται. Πιθανότατα, θα μπερδεύουν το γεγονός ότι άπαξ και χορηγηθεί κάποιο δάνειο τότε εγγράφεται στον λογαριασμό καταθέσεων και “σβήνει” σταδιακά με την εξόφλησή του.

_____________

Tης Κατερίνας Πάντα

_____________

Τι γίνεται όμως όταν υπάρχει βαθύτατη ύφεση (παρά τις λογιστικές εγγραφές που ωραιοποιούν την εικόνα) και οι τράπεζες δεν μπορούν λόγω επισφαλειών η λόγω αποεπενδυτικού κλίματος να δανείσουν για να δημιουργήσουν νέο χρήμα ως προυπόθεση για boost στην ανάπτυξη; Εκεί υποτίθεται ότι την σκυτάλη αναλαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες ανατρέποντας τον μύθο ότι δεν δανείζουν.

Μόνο που ουσιαστικά το χρήμα αυτό του QE δεν φθάνει σχεδόν ποτέ στην πραγματική οικονομία.
Διότι απλά σώζει απο κατάρρευση κράτη που δεν μπορούν να δανειστούν ανακυκλώνοντας τα δάνεια τους πάλι με δάνεια και εταιρείες κάθε είδους βαθμολόγησης ακόμη και junk (κατά παρέκκλιση), σκεπάζοντας με δανεικά τις παθογένειες τους και το έλλειμμα ανταγωνισμού τους.

Με άλλα λόγια, γιατί οι τράπεζες να διαθέσουν το πρόσθετο αυτό χρήμα σε δανεισμό όταν οι επισφάλειες και τα κόκκινα δάνεια αυξάνουν ραγδαία σ’ενα καλυμμένο υφεσιακό περιβάλλον και όταν η ΕΚΤ μέσω του QE κάνει την αγορά ομολόγων κι άλλων πιστωτικών τίτλων πιο ελκυστική γι’ αυτές;

Οπότε, η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ απλά φουσκώνει περαιτέρω την φούσκα των δανεικών σε ύψος ήδη 36% του ευρωζωνικού ΑΕΠ μοχλεύοντας 37 φορές τα κεφάλαιά της ήδη μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 και όλοι είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα μιλώντας για “ανάπτυξη”.

Και να μην πούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2017 οι κεντρικές και εμπορικές τράπεζες κατείχαν άνω των 54 τρις δολ. των ομολόγων (χρεος) διεθνώς. Το πως θα προσγειωθεί αυτό το αερόστατο και αν, κανείς δεν ξέρει…

Φωτογραφία της Κατερίνα Πάντα.
Φωτογραφία της Κατερίνα Πάντα.
Print Friendly, PDF & Email