Κέρδη 1,17 δισ. εμφάνισε στο 9μηνο η Εθνική λόγω DTA

Κέρδη ύψους 1,176 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2014 η Εθνική Τράπεζα, λόγω του αναβαλλόμενου φόρου, έναντι κερδών 262 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013.

Στο 15,8% ανέρχεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, Core Tier 1. Η τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το δυσμενές δυναμικό σενάριο του stress test και επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα από 0,7 έως 1,2 δισ. ευρώ λόγω αναβαλλόμενου φόρου.
Ο όμιλος συνεχίζει τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με πραγματικές εκταμιεύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο.
Διαθέτει υψηλή ρευστότητα με τα δάνεια προς καταθέσεις στο 93% σε επίπεδο ομίλου και 81% στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το γ’  τρίμηνο είναι το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, με αύξηση τόκων κατά 5% και βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 55,3%. Υπερκαλύφθηκαν οι προβλέψεις τριμήνου από τα προ προβλέψεων αποτελέσματα για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Σε επίπεδο 9μήνου, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 169 εκατ. ευρώ (έναντι λειτουργικών ζημιών 110 εκατ. στο 9μηνο του 2013) και τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, στο 1,241 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμενες προβλέψεις του εννεάμηνου, ύψους 1,072 δισ.
Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφαλειών (-27% το ίδιο διάστημα).
Σε επίπεδο θυγατρικών, συνεχίστηκε η κερδοφορία της Finansbank στην Τουρκία με αυξανόμενους ρυθμούς, με καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 109 εκατ., αυξημένα κατά 28% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω αύξησης τόκων και διατήρησης σταθερών εξόδων. Σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2013, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36%.
Επίσης, ενισχύθηκε η κερδοφορία των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη με καθαρά κέρδη 43 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, έναντι 20 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Μειώθηκα οι νέες επισφάλειες στην Ελλάδα κατά 38% σε ετήσια βάση, στο 1,030 δισ., με τον δείκτη καθυστερήσεων 90+ ημερών στο 23,4% για τον Όμιλο και 30,1% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο.
Διατήρηση του υψηλού ποσοστού κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου από προβλέψεις στο 56,5%.