Κέρδη ξανά για το Ιατρικό Αθηνών στο α΄εξάμηνο

Κέρδη ξανά για το Ιατρικό Αθηνών στο α΄ εξάμηνο του 2016. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων, το Ιατρικό Αθηνών σημείωσε κέρδη 1,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικά τα οικονομικά του αποτελέσματα:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου του Ιατρικού Αθηνών το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στα 82.554 χιλ. ευρώ, έναντι 83.120 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2015.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε 10.116 χιλ. ευρώ έναντι 4.752 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2015 αυξημένα κατά 112,88%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρωνδιαμορφώθηκαν σε 1.151 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας του α΄ εξαμήνου 2015 2.598 χιλ ευρώ, αυξημένα κατά 142,24%.

Για την Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 80.224 χιλ. ευρώ έναντι 80.740 χιλ ευρώ του α’ εξαμήνου 2015. Οι νοσηλείες εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 9,9% και των εξωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με το α΄ εξαμήνου 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα 9.627 χιλ. ευρώ έναντι 4.317 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2015 και είναι αυξημένα κατά 123,03%. Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 956 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς του 2015 2.487 χιλ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 138,44%.

Χωρίς την επίδραση rebate και clawback για λόγους συγκρισιμότητας, στον Όμιλο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2016 θα ανέρχονταν σε 20.845 χιλ. ευρώ έναντι 8.168 χιλ. ευρώ του α΄ εξαμήνου 2015 σημειώνοντας αύξηση 155,20%. Αντίστοιχα στην εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2016 θα ανέρχονταν σε 20.357 χιλ. ευρώ έναντι 7.733 χιλ. ευρώ του α΄ εξαμήνου 2015 σημειώνοντας αύξηση 163,25%.

Προ rebate & clawback, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου θα ανερχόταν στα 93.566 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 0.84% σε σχέση με το 2015. Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback θα ανερχόταν σε 91.236 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 0.92% σε σχέση με το 2015.

Ο Όμιλος συνεχίζει να βλέπει μπροστά κρατώντας σταθερά κυρίαρχη θέση στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και παραμένει μια από τις ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας 3.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και άλλες 3.000 θέσεις συνεργασίας σε Επιστημονικό Ιατρικό προσωπικό, καταβάλλοντας στα χρόνια της κρίσης 2010-2015 στους εργαζόμενους του μέσω της μισθοδοσίας το ποσό των 492 εκ. ευρώ και για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 170 εκ.

Παράλληλα ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης».

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μεταξύ πολλών άλλων την Ιατρική Υιοθεσία σε παιδιά και επιτόκους σε ακριτικές περιοχές της χώρας με δωρεάν νοσηλεία στα νοσηλευτήρια του Ομίλου.