Κέρδη εις νέον (retained earnings) | Mikrometoxos.gr

Κέρδη εις νέον (retained earnings)

28.11.2014 15:14
Τα κέρδη εις νέον ή εσωτερικά κεφάλαια σε μια επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα παρακρατηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Η διαφορά με το τακτικό αποθεματικό είναι ότι το δεύτερο το επιβάλλει ο νόμος.

Είναι μία εσωτερική (internal) πηγή κεφαλαίων.

Άλλες, εξωτερικές (external) πηγές χρηματοδότησης είναι:

Πηγή: http://www.euretirio.com

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014