Κάτι άλλο καινούριο;

Δηλαδή, στο Θεό που πιστεύετε, όταν διαβάζετε από έναν πρώην υπουργό της ΝΔ, να λέει ότι:

“το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ θα είναι ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο.

Θα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή.

Θα συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Κάθε λογικός νους αυτής της χώρας, μόλις το διαβάζει αυτό, είναι δυνατόν να μην εκραγεί;

Διότι, ο εν λόγω κύριος, εν προκειμένω κ. Σταϊκούρας, δεν ήρθε προφανώς στην πολιτική προχθές, ούτε προέκυψε με παρθενογένεση.

Και να μην αναφερθούμε στα γνωστά “Ζάππεια”.

Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, έχει εκλείψει προ πολλού το μέτρο και η αλήθεια.