Ιn & Out, spots… από και για τον κόσμο του Χ.Α. (11/12 Φεβρ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Καίνε το… χρήμα με την…κάνουλα. Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους κατά 436 εκατ. ευρώ και από επενδυτικές δραστηριότητες κατά 81,75 εκατ. ευρώ. Οπότε οι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ τους ξεπέρασαν στο 9μηνο τα… 517 εκατ. ευρώ.

 • Να μην ξεχνάμε, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δανεισμό της τάξης των 2,9 δισ. ευρώ, αν και διαθέτουν ταμειακά ύψους 1,13 δισ. ευρώ… (εκ των οποίων οι Δεσμευμένες καταθέσεις ανέρχονταν σε 157,5 εκατ. ευρώ). Γιατί έχουν κι άλλες υποχρεώσεις που τρέχουν…
 • ΑΜΟΙΒΕΣ: Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (4 άτομα) 864 χιλ. Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (10 άτομα) 329 χιλ. Γενικοί Διευθυντές (8 άτομα) 1,276 εκατ. ευρώ  Σύνολο 2,47 εκατ. ευρώ.

ΕΛΠΕ: Στις 14 Οκτωβρίου 2016, ο Όμιλος εξέδωσε πενταετές ευρωομόλογο ύψους €375 εκατομμυρίων, με ετήσιο τοκομερίδιο 4,875%, τιμή έκδοσης 99,453% επί της ονομαστικής αξίας και λήξη τον Οκτώβριο του 2021.

 • Οι ομολογίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την Hellenic Petroleum Finance Plc με εγγύηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.
 • Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρηματοοικονομικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης και της μερικής αποπληρωμής του ευρωομολόγου ύψους €500 εκατ. το οποίο λήγει τον Μάιο του 2017
 • Μέσω διαδικασίας δημόσιας προσφοράς, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2016, με ομολογίες ονομαστικής αξίας €225 εκατ. όπως αυτές έγιναν αποδεκτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

REDS: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,6500 ευρώ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,3100 ευρώ και στο ταμπλό …0,4910 (την είχαν και …0,3000 ευρώ)


Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗ MIDCAP14  (10 Φεβ 2017) και η ποιότητα των εταιρειών που τον απαρτίζουν

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΜΙΓ 0,148 4,96 53 73.695.223,073 13,67 1
ΠΛΑΙΣ 3,43 0,29 18 13.632.192 2,53 1
ΜΛΣ 4,1 1,23 44 22.400.268 4,15 1
ΕΥΑΠΣ 3,55 0 21 27.061.650 5,02 1
ΑΒΕ 0,094 13,25 25 1.132.345,385 0,21 1
ΦΡΛΚ 4,25 0,71 80 174.523.394 32,36 1
ΝΗΡ 0,177 5,36 19 9.803.056,486 1,82 1
ΚΟΡΡΕΣ 3,49 -0,29 37 17.544.247,45 3,25 1
ΑΝΕΜΟΣ 1,11 -0,89 30 27.528.111 5,1 1
ΒΙΟΣΚ 0,45 3,45 57 801.681,26 0,15 1
ΑΤΤ 0,04 5,26 36 33.686.688,874 6,25 1
ΙΝΛΟΤ 1,11 1,83 72 127.042.207,423 23,56 1
ΠΕΤΡΟ 4,3 1,18 28 8.512.761,6 1,58 1
ΠΠΑΚ 1,46 -2,67 33 1.904.598,762 0,35 1

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που σεβάστηκαν και σέβονται τον θεσμό του Χ.Α.και τους επενδυτές του EIΔIKOTEΡA ΣTHN M.K.E. (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, Μετά Καστελόριζο Εποχή).

 • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ- MLS – PAPERPACK

OI ETAIΡΕΙΕΣ που κόστισαν περιουσίες ολόκληρες στους μικροεπενδυτές τους

 • ΜΙΓ, ΝΗΡΕΑΣ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία τους

 • ΚΟΡΡΕΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που κάποια στιγμή λύγισαν αλλά είτε επανέρχονται είτε θα επανέλθουν

 • Fourlis, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΥΑΘ, ΑΝΕΜΟΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΒΛΑΒΗ

 • ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ΜΙG, AUDIO VISUAL, UNIBIOS

*ΕΦΥΓΕ Η ΚΛΕΜ και απόμειναν …14…

ΣΣ: Αν λέγεται αυτή σύνθεση ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΦΣΗΣ (Τρομάρα τους και πάλι χίλιες φορές τρομάρα τους)….


GRIVALIA: Ο κλάδος των Α.Ε.Ε.Α.Π. επιβαρύνθηκε υπερβολικά από τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν εντός του 2016.

 • Η πρωτοφανής αύξηση κατά 614% του συντελεστή του φόρου επί του ενεργητικού της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς και η αύξηση του συντελεστή του συμπληρωματικού φόρου στον ΕΝΦΙΑ κατά 120% αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.
 • Την 31η Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία κατείχε 4.045.541 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους 27,8 εκατ.ευρώ, εξαιρουμένης της πώλησης δικαιωμάτων ιδίων μετοχών ποσού 1,84 εκατ., με μέση τιμή κτήσης 6,8700 ανά μετοχή.

GRIVALIA(1): Στην περίπτωση της Μαρινόπουλος Α.Ε. Γενικού Εµπορίου το ειδικό της βάρος στο σύνολο του χαρτοφυλακίου βαίνει διαχρονικά μειούμενο λόγω τόσο του περιορισμού της αξίας των ακινήτων, όσο και της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου με άλλους μισθωτές υψηλής φερεγγυότητας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να διασφαλισθούν τα πολύ υψηλά ποσοστά των μισθωμένων σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων του Ομίλου (95% περίπου) παρά τις δυσμενείς συνθήκες…

GRIVALIA(2): Η στροφή στην οικολογική προσέγγιση της δραστηριότητας του Ομίλου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του. Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Kifissias Plaza που μετονομάστηκε σε Green Plaza (www.greenplaza.gr), μία επένδυση που ανήλθε σε €7 εκατ. περίπου, ενώ αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED εντός του πρώτου τριμήνου 2017.

Related image

 • Το εκσυγχρονισμένο Green Plaza θα είναι το πρώτο «πράσινο» κτίριο στην Ελλάδα που θα έχει πιστοποιηθεί κατά LEED for Core & Shell, την ειδική έκδοση του LEED για ακίνητα τα οποία προορίζονται για μίσθωση. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έλαβε την τρίτη κατά σειρά σημαντική πιστοποίηση LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance GOLD για το κτίριο γραφείων της στη Λεωφόρο Κηφισίας 69, στο Μαρούσι.

Η ΑΠΟΨΗ (του Βασ.Παζόπουλου): Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ακούγονται πολλά κουφά από ανθρώπους που υποστηρίζουν επιστροφή στην δρχ, που αν μη τι άλλο δηλώνουν άγνοια βασικών ζητημάτων.Επίσης ακούγονται εξίσου τρελά και αστεία επιχειρήματα από κάποιους που υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη…

 • Με την βοήθεια των παραπάνω, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να γελοιοποιείς την διαφορετική άποψη.
 • Ωστόσο αν πραγματικά θέλεις να ψαχτείς, κάνεις ειλικρινή και καλοπροαίρετο διάλογο. Αναζητάς την γνώση…
 • Βέβαια οι περισσότεροι τα ξέρουν όλα, είναι σίγουροι για την άποψη τους, οπότε δεν χρειάζονται να προβληματιστούν.
 • Δεν χρειάζεται καν να σεβαστουν τον συνομιλητή τους

Και πραγματικά, στον κόσμο που έχουν πλάσει στο κεφάλι τους όλα είναι απλά.

 • Στον πραγματικό κόσμο όμως, πιο σίγουρο από ποτέ φαίνεται το εξής :
  δεν είναι στο χέρι μας η οποιαδήποτε απόφαση.
 • Ούτε οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης.
 • Είτε ο Τσιπρας είναι πρωθυπουργός, είτε ο Μητσοτάκης, είτε ο Φούφουτος…. ότι τους πούνε θα κάνουν.

Οπότε, το να αρνείται να μάθει για να προφυλαχτεί κάποιος για όλα τα ενδεχόμενα, αν αρκείται σε καφριλίκια και γηπεδικού τύπου αντιπαραθέσεις…. μόνο συνετό δεν το λές

 • Αλλά στην τελική είναι όλα θέμα χαρακτήρα….

ΕΥΔΑΠ: Οι Λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στο…6μηνο σε +49,1 εκατ. € από +17,8 εκατ. € το αντίστοιχο  του 2015. Οι Επενδυτικές στα 576 χιλιάδες €, οπότε αντιλαμβάνεσθε και το ύψος των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ..

 • Απόλυτα λογικές οι αμοιβές του ΔΣ και της Διεύθυνσης, αν και εδώ πέφτει πολύ…κλάμα και… δάκρυα, την στιγμή που αμείβονται με τρελά νούμερα διάφορα… “Νούμερα”, χωρίς εκεί να γίνεται κριτική…
 • Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 942 εκατ. ευρώ, χωρίς τραπεζικά ανοίγματα και με τρέχουσα αποτίμηση της τάξης των 557 εκατ. ευρώ. (ΒΟΟΚ VALUE 8,8500 ευρώ και στο ταμπλό… 5,2300 ευρώ)…

COCA COLA HBC: Στα 22,5000 ευρώ η Τ.ΣΤ. που έχουν δώσει οι αναλυτές της Alpha Finance στην τελευταία έκθεσή τους και η τιμή στο ταμπλό τα πλησιάζει…

Η χρηματιστηριακή είχε επισημαίνει ότι οι προβλέψεις της ως το 2020 διαμορφώνονται χαμηλότερα από το guidance της εισηγμένης. Και ότι αν πετύχει τους στόχους της η CCHBC, τότε η τιμή-στόχος θα ανέβει στα 25,9000 ευρώ…

Print Friendly, PDF & Email
* ,