Ιονική Ξενοδοχειακή: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 η τακτική Γ.Σ.

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 27ης Απριλίου 2017, η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την τροποποίηση της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017.