Ιασώ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας του έτους 2017, ως προς την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 αντί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.