ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 49% της Intracom Telecom

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙNTRACOM TELECOM, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρίας, σε επενδυτές στο Dubai, έναντι συνολικής ωφέλειας ποσού 47 εκατ. ευρώ εκ του οποίου ποσό 35 εκατ. ευρώ είναι καταβλητέο σε μετρητά και ποσό 12 εκατ. ευρώ αφορά εκχωρούμενες στην Εταιρία απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, τερματίζονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες της από την προηγηθείσα πώληση του 51% της ΙNTRACOM TELECOM, τον Ιούνιο του 2006, αίρονται οι χορηγηθείσες από την εταιρία εταιρικές και λοιπές εγγυήσεις υπέρ δανείων & εγγυητικών επιστολών της  και η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση ή ιδιοκτησία της INTRACOM TELECOM.

Η συμφωνία πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού που κατέχει η εισηγμένη στην Intracom Telecom είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο. Στους μήνες που μεσολάβησαν κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια για την ταυτότητα των επενδυτών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το υπόλοιπο ποσοστό της Intracom Telecom ανήκει στον ρωσικό όμιλο Sistema.