ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (προς αρχαρίους και όχι μόνον)…

14.12.2014 12:25

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (προς αρχαρίους και όχι μόνον): Τα κέρδη εις νέον ή εσωτερικά κεφάλαια σε μια επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα παρακρατηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Η διαφορά με το τακτικό αποθεματικό είναι ότι το δεύτερο το επιβάλλει ο νόμος. Είναι μία εσωτερική (internal) πηγή κεφαλαίων. Άλλες, εξωτερικές (external) πηγές χρηματοδότησης είναι:

  • μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια – έκδοση μετοχών – έκδοση ομολογιών –  κυβερνητικές επιδοτήσεις (Πηγή: http://www.euretirio.com)

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014