Θα πρέπει να ξαναδούμε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι δημόσιες προτάσεις

____________

Δημόσιες Προτάσεις Ι:

Θα πρέπει να ξαναδούμε ίσως το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται οι δημόσιες προτάσεις. Προσφάτως ο κ. Αποστολόπουλος μέσω εταιριών προχώρησε σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση έως του 30% των μετοχών του Υγεία.

 • Το χρηματιστήριο ορθώς άλλαξε τα όρια διαπραγμάτευσηςτην πρώτη ημέρα που γνωστοποιήθηκε η πρόταση ωστόσο έβαλε πλαφόν έως το όριο της τιμής της Δημόσιας Πρότασης δηλαδή τα 0,45 λεπτά.
 • Η μετοχή όπως αναμενόταν άνοιξε και έκλεισε στα 45 λεπτά διακινώντας 3,5 εκατ. μετοχές.
 • Την επόμενη ημέρα η τιμή της μετοχής πήγε υψηλότερα με την Αγορά να «υποψιάζεται» ότι η κίνηση του κ. Αποστολόπουλου δεν είχε την συναίνεση του υφιστάμενου βασικού μετόχου που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η MIG,
 • όπως και αποδείχθηκε μετά από λίγες ημέρες με σχετική ανακοίνωση.

Δημόσιες Προτάσεις ΙΙ: 

Κάτι παρόμοιο αλλά από την ανάποδη πλευρά είχε συμβεί και στην περίπτωση της Κυριακίδης. Οι βασικοί μέτοχοι ζήτησαν με δημόσια πρόταση την ελεύθερη διασπορά σε μια αρχική τιμή,με σκοπό να διαγράψουν την εταιρία από το ΧΑ και όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε μπλοκ πωλητών πάνω από 5% που δεν ήταν διατεθειμένοι να πουλήσουν αύξησαν, όπως είχαν το δικαίωμα, το τίμημα πετυχαίνοντας το ποσοστό που θα τους επέτρεπε την διαγραφή των μετοχών.Όμως στην περίπτωση της Κυριακίδης οι βασικοί μέτοχοι αποζημίωσαν όσους έδωσαν τις μετοχές τους χαμηλότερα στην τιμή της πρώτης δημόσιας προσφοράς με την διαφορά που προέκυπτε από τις δύο προσφορές.

Δημόσιες Προτάσεις ΙΙΙ:

Στην περίπτωση του Υγεία οι μέτοχοι που «βιάστηκαν» να πουλήσουν τις μετοχές τους δεν είχαν την δυνατότητα να ξέρουν την ημέρα της πρότασης αν η μετοχή θα πάει ψηλότερα αφού δεν ήταν γνωστές οι προθέσεις της MIG.

 • Από την εξέλιξη των πραγμάτων όσοι έδωσαν τις μετοχές τους στα 45 λεπτά έχουν ήδη διαφυγόντα κέρδη πάνω από 15%.
 • Αν μάλιστα στην πορεία προκύψει διορθωτική πρόταση ή ανταγωνιστική δημόσια πρόταση τότε μάλλον τα διαφυγόντα κέρδη θα είναι ακόμα μεγαλύτερα.
 • Αυτό θα μπορούσε να είχε μερικώς αποφευχθεί αν το Χρηματιστήριο δεν έθετε πλαφόν στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.
 • Αν το «καπάκι» του +30% δεν υπήρχε τότε η πληροφόρηση της Αγοράς θα ήταν συμμετρική καθώς υπήρχε.

Δημόσιες Προτάσεις IV:

Τέλος, λόγω της ευαισθησίας της πληροφορίας που έχουν οι δημόσιες προτάσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγχεται η δραστηριότητα των «αυθόρμητων συναλλαγών» των προηγούμενων συνεδριάσεων.

 • Δεν μπορεί π.χ. μια εταιρία να είναι στα αζήτητα επί μήνες και ξαφνικά στις παραμονές μιας τέτοιας εξέλιξης να πενταπλασιάζει την συναλλακτική της δραστηριότητα.
 • Δεν λέμε ότι όσοι αγοράζουν το κάνουν από εσωτερική πληροφόρηση ή από κάποιο ενημερωμένο άκουσμα.
 • Λέμε ότι κωδικοί που βρίσκονταν εν υπνώσει επί μήνες, ξαφνικά πήραν την απόφαση να επενδύσουν στην ελληνική αγορά σε μετοχές που δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι και της πρώτης γραμμήςίσως χρήζουν κάποιας εξέτασης.
 • Αυτά για να είναι το παιχνίδι ισότιμο και δίκαιο.

M.X.