Η περί της ΙΝΤΡΑΚΑΤ χρωστούμενη αναφορά του μ/μ (21/10)

________

Λίγο μετά τις 4μμ χθες λάβαμε το εξής μήνυμα…

“ΙΝΤΡΑΚΑΤ: ΤΟ MONO ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΥΣ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.

Και σας ρωτάμε:

 • Γιατί η διοίκηση της επέλεξε να πραγματοποιήσει την ΑΜΚ με σχέση 5ν/1π μτχ στη τιμή των 0,4000 ευρώ αντί μίας πιο σωστής επιλογής λ.χ 1ν/1π στη τιμή των 2,0000 ευρώ;
 • Την στιγμή μάλιστα που είχε πραγματοποιήσει reverse split μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των μετοχών της;
 • Μήπως, γιατί έτσι θα οδηγούσε την τιμή της μετοχής αρκετά χαμηλότερα των 2,0000 ευρώ όπερ και το πέτυχε και μάλιστα “μεγαλειωδώς”;
 • Με το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τώρα στο -50% της αρχικής τιμής του και με την μτχ να συνθλίβεται στο -18% και στα 1,6100 ευρώ μαζί με την αξία των δικαιωμάτων της στην ΑΜΚ!
 • Και να μην ξεχνάμε, ότι η τιμή της λίγο πριν την αναγγελία των όρων της ΑΜΚ είχε ξεπεράσει τα 3,0000 ευρώ…
 • Οπου διαπραγματευόταν στο 30% της λογιστικής αξίας της.
 • Τα σχόλια σας παρακαλούμε…

______

 

ΣΤΗΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, κυρίως λόγω της τερματικής συμπεριφοράς της που ερχόταν σε δυσαναλογία με την λογιστική αξία της και πόσο μάλλον με την αντίστοιχη πραγματική. Και δεν αναφερόμεθα για εφέτος ή πέρυσι, αλλά τουλάχιστον για την τελευταία 5ετία, από εδώ αλλά και από άλλα “μετερίζια” παλαιότερα…

ΚΑΙ είναι φυσικά πολύ δυσάρεστο να παρατηρείς μία εταιρεία να ακολουθεί έναν τέτοιο κατήφορο όχι μόνον στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αλλά κυρίως στο επιχειρηματικό-χρηματοοικονομικό τοπίο της…

Μία εταιρεία που εν έτει 2012 εμφάνιζε ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  της τάξης των 90 εκατ. ευρώ, Καθαρό Δανεισμό μόλις 19 εκατ. ευρώ, με ελεύθερες ταμειακές ροές 12,8 εκατ. το 2011 και 6,5 εκατ. το 2012, με Ebitda 10,6 εκατ. και 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

 • Να εμφανίζει εν έτει 2016 (ισολογισμός 31.12.2016) Κ.Θ. – ΙΔΙΑ κ/φ 49,2 εκατ. ευρώ, Καθαρό Δανεισμό 84,5 εκατ. ευρώ, αρνητικές  ελεύθερες ταμειακές ροές 8 εκατ.ευρώ κ.λπ…
 • Και να έχει διανείμει ως αμοιβές στην ελίτ της στη 5ετία περί τα 7 εκατ. ευρώ…

ΙΝΚΑΤ: Με την κ/φση της όμως κάτω και από τα 10 εκατ. ευρώ, εμφανώς υποσχόμενη λόγω προοπτικών και πίστης ότι κάποτε θα εύρισκε τον δρόμο της συνεχίζαμε να την παρακολουθούμε φθάνοντας στο σημείο μετά την υπογραφή του Deal με την FRAPORT ύψους 343 εκατ. ευρώ (αλλά και πριν, λόγω της τιμής της μετοχής της περί τα 0,35 με 0,40 τότε ευρώ) να την προτείνουμε εκ νέου στη στήλη των επιλογών μας…

ΙΝΚΑΤ: Προ ολίγων ημερών δημοσίευσε και την λογιστική κατάσταση του 6μήνου της… Για να “ανακαλύψουμε ” σε αυτή ότι την 12.06.2017, η INTRADEVELOPMENT θυγατρική της INTRAKAT, εξαγόρασε σε ποσοστό 100% από τους κ.κ.Σ. Κόκκαλη και Π. Κόκκαλη την ανώνυμη εταιρεία INTRAPAR Α.Ε. (μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 25,72%).

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Την 12.06.2017, η INTRADEVELOPMENT, θυγατρική της INTRAKAT, εξαγόρασε από τους κ.κ. Σ. Κόκκαλη και Π. Κόκκαλη σε ποσοστό 100%την ανώνυμη εταιρεία INTRAPAR ΑΕ, μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 25,72% (σχετ. η από 15.06.2017 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.), αντί τιμήματος € 7 εκατ. και επιπλέον ενδεχόμενο τίμημα (contigent consideration) € 2,7 εκατ., το οποίο τελεί υπό αίρεση καταβολής. Την ημερομηνία αυτή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου στην Intrapar ΑΕ και ως εκ τούτου βάσει του Δ.Π.Χ.Α 10 η Εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της Ιntrapar ΑΕ. Για την λογιστικοποίηση της συναλλαγής η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α.

Η συγκεκριμένη εξαγορά έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου για διεύρυνση της δραστηριότητας του στον κλάδο του real estate Στις 12.06.2017 τα Ίδια Κεφάλαια της Intrapar ΑΕ ανέρχονταν σε € -7,66 εκατ. συμπεριλαμβανομένης τηςσυμμετοχής στη συγγενή εταιρεία Κέκροψ Α.Ε με ποσοστό 25,72% αποτιμώμενη στη χρηματιστηριακή της αξίαποσού € 815 χιλ. Το τίμημα της συναλλαγής κρίθηκε ως εύλογο βάσει των ακόλουθων στοιχείων:

 • 1) Την αποτίμηση της συγγενούς εταιρείας Κέκροψ Α.Ε από ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους €67,4εκ – €74,3εκ.
 • 2) Την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας Κέκροψ Α.Ε βάσει της οποίας εκτιμάται η θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
 • 3) Την σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της Intrapar AE η οποία περιλαμβάνει όρο περί δικαιώματος μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών στους πωλητές αντί ισόποσου τιμήματος, σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής υπόθεσης. Τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών της INTRAPAR ΑΕ., στην περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή η ως άνω υπό 2 αίτηση αναίρεσης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., οι ως άνω αποκτηθείσες μετοχές της INTRAPAR Α.Ε., μετά των επ’ αυτών δικαιωμάτων, μεταβιβάζονται στην κυριότητα των Πωλητών, οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αγοράστρια το εισπραχθέν από αυτούς τίμημα, εντόκως. Η Εταιρεία αναγνώρισε τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας με βάση την λογιστική τους αξία €-7,66 εκ. και ως εκ τούτου προέκυψε υπεραξία από την εξαγορά ύψους € 17,4 εκατ.

ΟΣΟ κι αν ψάξαμε, όπου κι αν ανατρέξαμε δεν βρήκαμε πουθενά η εν λόγω συμφωνία να έχει γνωστοποιηθεί. Και αμφιβάλλουμε- αν δεν προέβαλε το θέμα ο μ/μ έχοντας διαβάσει ολόκληρη την οικονομική έκθεση- αν θα την μαθαίναμε (σαν επενδυτικό κοινό) και ποτέ.

________

ΥΓ: Θα μπορούσαμε να γράψουμε κι άλλα, πολλά μάλιστα… Αλλά δεν θα έχουν πια νόημα, εδώ που την “κατάντησαν”…

ΥΓ(1): ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ η περίπτωσή της είναι προκλητικά προσεγγίσιμη από κερδοσκοπικής αλλά και επενδυτικής σκοπιάς… Κι αν υποχωρήσει κι άλλο, θα γίνει προκλητικότερη…

ΥΓ(2): Στα 19,5 εκατ. ευρώ η κ/φση της τώρα, σε σύνολο 30,48 εκατ. μετοχών (δηλ. και με τις νέες της ΑΜΚ μέσα…)…

 • http://neaselida.news/oikonomia/stin-intrakat-symvasi-triorofo-diatiriteo-ktirio-tou-metochikou-tamiou-stratou/

………….