Η νέα τεχνική εικόνα-προσέγγιση για το Eur/Usd

EUR/USD

Spot Daily chart & Comments

EUR/USD_spot Daily position SHORT stop 1,1324

euroo

To 1,1122-1,1170 από στήριξη γίνεται σημαντική αντίσταση.

Ουσιαστικά το 1,0920-1,0960 είναι και το πολύ σημαντικό επίπεδο-στήριξη…

Που διάσπαση μπορεί να μας δώσει συνέχιση στο 1,0820.

Η εβδομάδα έκλεισε με απώλειες 2% περίπου για το ευρώ.

Μόνο μία κατοχύρωση του 1,1170 θα μπορούσε να μας δώσει κίνηση στο κύριο 1,1280

ffs8