Η μετοχή της Eurobank και η τεχνική προσέγγισή της

ΕΥΡΩΒ@0,6770: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ… (ΧΘΕΣ)

Στις 6 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση της μετοχής εδώ:
http://freeforumstocks.blogspot.gr/2017/09/blog-post_6.html#more

αναφέραμε: “Ας μην υποτιμήσουμε ότι παρά το γεγονός ότι οι ταλαντωτές πλησιάζουν σε υποτιμημένη ζώνη,  η ζώνη V1-V [0.7630-0.716]  εντός της οποίας υπάρχει το gap της 2ας Μαΐου που επισημαίνεται στο γράφημα, θα είναι ο στόχος σε ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση και της Κ1, γεγονός που θα μετατρέψει την βραχυπρόθεσμη τάση σε πτωτική..”

Πράγματι η μετοχή διέσπασε καθοδικά την Κ1 [ 0,812€]  και κλείνοντας το gap 0.7580-0.7440 της 2ας Μαΐου αντέδρασε από την V καταγράφοντας χαμηλό στα 0,71 ευρώ.

 

Κατά την διάρκεια της αντίδρασης της, πολύ βασική είναι η επανάκτηση της Κ1 και κατόπιν του επιπέδου που διατρέχει ο εκμο 100 ημ ( 0,861),η Κ ( 0,887) και η κατερχόμενη περιοριστική Ρ1.

Η πιθανή ανοδική διάσπαση αυτού του πολύ σημαντικού επιπέδου, που θα γίνει με αυξημένο όγκο συναλλαγών, θα μεταβάλλει επί τα βελτίω την διαγραμματική συμπεριφορά της μετοχής, ανοίγοντας το δρόμο για ψηλότερα και συγκεκριμένα για την Κ3 των 0,95,6€.

Αντίθετα και ειδικότερα, αδυναμία υπέρβασης της Κ1 θα ολοκληρώσει την τεχνική αντίδραση με αποτέλεσμα την επαναφορά της μετοχής στην V και υπό προϋποθέσεις σε νέα τοπικά χαμηλά στην Ζ στα 0,666 ευρώ.

* ,