Η επιμέρους τεχνική εικόνα των τραπεζικών μετοχών- To διάγραμμα του τραπεζικού δείκτη

Η επιμέρους τεχνική εικόνα των τραπεζικών μετοχών

Για την Alpha Bank, το stop της ανοδικής κίνησης διατηρείται στα 2,03/2,05 ευρώ ενώ η ζώνη γύρω από την τιμή της τελευταίας ΑΜΚ (1,97-2,01 ευρώ) θα πρέπει να αποτελεί το τέλος σε κάθε πτωτικό σενάριο. Η μετοχή τεχνικά υστερεί αισθητά έναντι των υπολοίπων μετοχών και για να επιστρέψει στα επίπεδα των 2,20-2,25 ευρώ, οι αγοραστές θα πρέπει να κινήσουν αποφασιστικά τη μετοχή πάνω από τα 2,15 ευρώ αρχικά.

To διάγραμμα του τραπεζικού δείκτη

Για την Εθνική Τράπεζα, το πολύ βραχυπρόθεσμο stop είναι στο 0,335 ευρώ, ενώ η από την άλλη πλευρά κατοχύρωση του 0,37 ευρώ φέρνει ως στόχο τα επίπεδα των 0,39-0,40 ευρώ ανά μετοχή. Η συμπεριφορά της στο ταμπλό του Χ.Α. είναι εξαιρετική ακόμα και στο profit taking, ενώ το τελικό stop είναι στα επίπεδα του 0,319 ευρώ.

Στη Eurobank, η αντίδραση από το 0,91 ευρώ είναι επίσης υποδειγματική και η τιμή της τελευταίας ΑΜΚ παραμένει ο πρώτος στόχος Η διάσπαση των 1,03/1,06 ευρώ ανοίγει το δρόμο για τα 1,17 ευρώ ως τελικό στόχο, ενώ το 0,91 ευρώ είναι το stop.

Τέλος, η τεχνική εικόνα της Τράπεζας Πειραιώς έχει επίσης βελτιωθεί αφού παρά το reverse split που είχε φοβίσει τους επενδυτές, πλησίασε άμεσα την επόμενη αντίσταση στα 4,96-5,00 ευρώ πριν την επόμενη στα 5,56 ευρώ. Η βραχυπρόθεσμη στήριξη ήταν στα 4,35 ευρώ, όπου είναι και το stop της τρέχουσας κίνησης.

Γιώργος Α. Σαββάκης

[email protected]